تعبیر لعن در خواب دیدن لعن در خواب

با خواب همسرم را لعنت می کنم
تعبیر لعن در خواب
نفرین در خواب

هرکس در خواب ببیند که همسرش را لعن کرده ، نشانگر دروغگویی و سو susp ظن در ازدواج است و شاید لعن نشانگر اخراج باشد و این از اصل لعن است و به این دلیل نامیده می شود که فقط با ذکر نفرین انجام می شود.

نفرین شیخ واسم یوسف

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا