تعبیر تابلو در خواب دیدن تابلو در خواب

تعبیر خواب درباره تخته چوبی

اللhه: اقتدار ، دانش ، پند ، هدایت و رحمت ، زیرا حق تعالی می فرماید: “و ما برای او در الواح نوشتیم.” و گفته او: “در لوح حفظ شده” و قسمت صیقلی آن نشان می دهد که پسر قرار است صاحب یک کشور شود و قسمت زنگ زده آن نشان می دهد که او یک مغز متفکر است که هیچ کشوری ندارد. و اگر قرصی از سنگ دید ، پسری است که قلبی سخت دارد و اگر از مس باشد ، فرزند منافق است و اگر از سرب باشد ، پسری مemمن است.

توضیح صفحه YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا