تعبیر زنان پس از زایمان در خواب – تعبیر زایمان پس از زایمان در خواب

دید آینه ای ابن سیرین
تعبیر خواب درباره آینه
تعبیر زن باردار در خواب
تعبیر زنان پس از زایمان در خواب تعبیر زایمان پس از زایمان در خواب

تعبیر خواب درباره خواب درباره شستن نفاس توسط ابن شاهین: الكرمانى گفت: nifaas نشانگر بیماری و ضعف است حكم آنها مانند حكم قاعدگى است.

تعبیر یک زن ناشناس در خواب –

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا