تعبیر ماریول در خواب رویای ماریول در خواب

تعبیر خواب پیش بند معنی پیش بند در خواب پارگی پیش بند ، از بین رفتن پیش بند

تعبیر ماریول در خواب رویای ماریول در خواب

رویای یکنواخت یک پیش بند نمادی از یک روش انحنا برای یک دختر است. اگر یک دختر مدرسه ای خواب ببیند که پیش بندش شل شده یا پاره شده است ، این به معنای درس ها و سخنرانی های بد در رفتارهای جامعه است که توسط والدین و معلمان برگزار می شود.

تعبیر لباس در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا