تعبیر میخ در خواب معنی میخ در خواب

تعبیر خواب در مورد یک چوب برای یک زن مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، چه چوب ، آهن ، کوبیدن ، دفن ، ضربه زدن به یک چوب ، توسط ابن سیرین

تعبیر سهام در خواب توسط ابن سیرین

شركت: هر كه ببيند او را به ديوار يا زمين زد ، در صورتي كه مجرد بود ، ازدواج كرد و اگر زن داشت ، از او حامله شد.

و اگر خود را بالاتر از خود ببیند ، می تواند عالمی پیدا کند ، یا کوهی را می پیماید

و گفته شد که سهام شاهزاده ای است که در آن نفاق وجود دارد

و اگر ببیند که آن را در دیواری کاشته است ، پس مرد بزرگی را دوست دارد

اگر آن را به دیوار خانه ای بچسباند ، پس یک زن را دوست دارد

اگر او آن را در دیواری از چوب بکارد ، پس پسری ریاکار را دوست دارد

اگر در خواب ببیند که پیرمردی میخ آهنینی به پشت او گیر کرده است ، پس از کمر او یک فرشته یا یک فرشته یا یک دانشمند از زمین های زمین بیرون می آید.

اگر ببیند که جوانی میخ چوبی را به پشت خود می چسبد ، پسری ریاکار خواهد داشت که دشمن او خواهد بود.

اگر در خواب ببیند که یک گیره بیرون آورده است ، در آستانه مرگ است

و گفته شد كه هر كس در خواب ببيند كه در ديوار ، زمين ، درخت ، استوانه يا چيزهاي ديگري سهيم است ، با مردي كه به آن چيزي كه در آن شركت است نسبت داده مي شود ، دفن مي كند.

تعبیر سهام در خواب توسط ابن سیرین

هرکس در خواب ببیند که میخ خود را به دیوار یا زمین یا چیز دیگری زده است ، این خواب به معنای ازدواج است اگر مرد مجرد باشد. اگر متاهل باشد ، همسرش پسری صالح برای او به دنیا می آورد و به دنیا می آورد ، و میخ ممکن است در خواب به شاهزاده یا فرمانداری تعبیر شود که دارای خصوصیات نفاق است. و دروغ گفتن ، و کاشت عصا در دیواری از چوب در خواب نشانگر عشق فرد به یک پسر و یک پسر دروغگو منافق است .

در مورد شخصی که در خواب می بیند پیرمردی با میخ با میخ به او ضربه زده یا آن را به پشت خود غلاف می کند ، این نشان می دهد که یکی از پسرانش به یک موقعیت تبدیل خواهد شد ، خواه به قدرت ، دانش و یا مناصب عالی خود برسد زندگی ، اما اگر کسی که چوبی از چوب فرو کند ، مرد جوانی باشد ، این نشان می دهد که این به دنیا آمدن پسری ریاکارانه همسرش است که با پدرش دشمنی خواهد کرد. در مورد دیدن میخ از زمین که از زمین کنده شده است ، این نشان می دهد نزدیک شدن اصطلاح و نزدیک شدن به مرگ.
چشم انداز سهام چادر – عبدالملک بن مروان – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا