تعبیر صورت زرد در خواب صورت زرد در خواب

دیدن زردی صورت یک دختر مجرد ، یک زن متاهل ، یک زن باردار ، چه صورت رنگ پریده ، چه صورت متوفی ، پارچه ای زرد بپوشد ، بیماری زردی ابن سیرین

 1. تغییر رنگ صورت به زرد ، در واقع نشان دهنده وجود برخی از مشکلات سلامتی است که فرد را تحت تأثیر قرار می دهد ، یا اینکه شخصی که رنگ صورت را تغییر داده در زندگی خود با شرایط نگران کننده و ترسناکی روبرو شده است که باعث ایجاد مزاحمت می شود. و اضطراب برای این فرد
 2. ابن سیرین ذکر کرده است که بیشتر این موارد با معانی و مفهوم ناخوشایند و ناخوشایندی برای بیننده روبرو می شوند ، اما این بدان معنا نیست که هیچ چیز برای نشان دادن خوبی از این بینش وجود ندارد.
 3. دیدن صورت زرد روشن در خواب ، خواه روی شخص باشد یا روی خود شخص بیننده ، دلیل بر موقعیت بیننده یا آن شخص نزد پروردگار خود و پیروزی در زندگی پس از مرگ و سعادت اوست. و از عذاب در امان است.
 4. گفته شد که زردی صورت در خواب نشانه اطاعت و عبادت است که بیننده آن را مخفیانه و از مردم پنهان می دارد.
 5. دیدن زردی بدن به طور کلی در خواب نشانه بیماری و بیماری است که ممکن است در روزهای آینده خواب بیننده را آزار دهد.
 6. دیدن چهره زرد در خواب ممکن است نشانه حسودی باشد که از نظر برخی افراد رویاپرداز را رنج می دهد ، بنابراین ما به او توصیه می کنیم با خواندن قرآن ، ذکر و عبادت مداوم از خود محافظت کند.
 7. همچنین گفته شد كه این خواب ممكن است نشانگر تحقیر و ذللی باشد كه بیننده در معرض آن قرار گرفته و از دست دادن مقام است ، خصوصاً اگر بیننده در زندگی واقعی كه در آن زندگی می كند دارای موقعیت یا قاعده ای باشد.
 8. و شخصی که در خواب تغییر رنگ صورت و زردی خود را می بیند ، و در واقعیت چنین نبوده است ، این خواب ممکن است به ریاکاری گفته شود که قلب خواب را در واقعیت پر می کند تا به نظر مردم برسد آنچه پنهان نیست ، یا اینکه خواب بیننده در نتیجه برخی از وقایع و شرایط بد ، ترس و وحشت را در واقعیت تجربه کرده است
 9. یا اینکه غم و اندوه بیننده را در بیداری از زندگی رنج می دهد ، که باعث می شود غم و نگرانی بیننده را در زندگی او همراهی کند.
 10. و اما کسی که در خواب می بیند صورتش زرد است اما بقیه بدنش سفید است ، دید او نشان می دهد که تختخواب او بهتر از حالتی است که در مقابل مردم نشان می دهد.
 11. اگر صورت سفید و بدن زرد باشد ، بینایی خلاف این را نشان می دهد ، یعنی وضعیت او در مقابل مردم بهتر از رازی است که پنهان می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا