تعبیر صورت در خواب – دیدن چهره شخص در خواب

دیدن چهره یک دختر مجرد ، یک زن متاهل ، یک زن باردار ، یک زن مطلقه ، چه سیاه ، سفید ، زرد ، بیماری در پوست صورت و موارد دیگر در ابن سیرین

و اما علت آن در برابر زشتی و ترک خوردگی ، نشانگر حیا است ، و من آن را گفتم ، همانگونه که چهره خوب گواه حیا در تفسیر است و زردی چهره ، دلالت بر غم و اندوهی که رویاینده را تحت تأثیر قرار می دهد ، و کک و مک در صورت گواه بسیاری از گناهان است.

صورت انسان همان چیزی است که ما با مردم روبرو می شویم و ما غالباً بر اساس شکل صورت خارجی و ویژگی های صورت افراد را قضاوت می کنیم که برداشت اولیه از وضعیت فرد را ایجاد می کند.

به طور کلی ، دیدن چهره در خواب نشانگر اعتبار و سرنوشت بالا در بین افراد است ، خصوصاً اگر چهره در خواب خوب و زیبا باشد و برعکس ، اگر صورت در خواب زشت باشد ، نشان دهنده موقعیت نامناسب در بین افراد است. .

دیدن مو در صورت اگر در خواب در جاهایی باشد که مو از خواب بیدار نمی شود ، خواب نشان دهنده اضطراب یا مذهبی است که خواب بیننده دارد و همچنین وضعیت پایین او در محیط اطرافش است.

در مورد صورت تحریف شده در خواب ، این نشان دهنده مشکلات و موانعی است که ممکن است همراه بیننده خواب باشد ، خصوصاً در رابطه با محیط اطرافش.

چهره سیاه در خواب بیانگر فریب ، ریا و تقلب است که ممکن است توسط شخص بینا مشخص شود و یا ممکن است علیه او انجام شود.

صورت زرد در خواب ، چه برای بیننده و چه برای اطرافیانش ، ممکن است نشانگر سوice نیت و حیله گری باشد.

رنگ صورت آبی در خواب خوب نیست و ممکن است مربوط به اوضاع مذهبی باشد.

در مورد پیر شدن صورت شریک زندگی در خواب ، این ممکن است نشان دهنده جدایی باشد

چهره زشت در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا