تعبیر ضربه مادرم در خواب به من – تصویری که پدرم در خواب به من ضربه زده است

تعبیر ضرب و شتم در خواب – تصور ضرب و شتم مادر در خواب – تعبیر ضرب و شتم پدر در خواب توسط ابن سیرین – تعبیر ضربه زدن به دختر در خواب برای زن باردار ، تعبیر ضربه زدن به سر در رویا

تعبیر ضرب و شتم توسط ابن سیرین
تعبیر ضربه مادرم در خواب به من خواب رویایی که پدرم در خواب به من زده است

هر کس ببیند مادر یا پدرش او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد ، پس او مشهور و مشهور است

مگر اینکه ببیند که او را با چوب زده اند ، سپس او را چیزی حساب می کند ، و در مورد آن دروغ می گوید و آن را برای او انجام نمی دهد

تعبیر دیدن ضرب و شتم در خواب – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=ryXREvHzS5U

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا