تعبیر جوش های صورت در خواب – تعبیر آکنه در خواب

مطالب: جوش و قرص های صورت آکنه قرمز برای ابن سیرین برای دختران مجرد ، زنان متاهل و زنان باردار

تعبیر دانه در خواب

  1. هرکسی که دید روی صورت قرص ظاهر می شود ، نگرانی هایی پیدا می کند که از بین می رود
  2. اگر بیننده خواب در خواب ببیند که دانه هایی روی صورت او وجود دارد و منفجر می شوند و چرک از آنها خارج می شود ، این نشان دهنده پیروزی و پیروزی است. اگر جوش هایی که در صورت ظاهر می شوند آبله هستند ، به معنای پول سنگین و چند برابر است.
  3. اگر بیننده خواب ببیند جوشهایی به طور ناگهانی در چهره او ظاهر می شوند ، این نشان دهنده نگرانی هایی است که ممکن است از آن رنج ببرد. اگر دانه ها در خواب خیس شوند و لباس ها را آلوده نكنند ، این نشان دهنده رفع نگرانی است و خواب بیننده خوب می شود.
  4. وقتی خواب بیننده می بیند که در برابر دانه ها منفجر شده و از آنها مایع بیرون آمده است ، این نشان دهنده پیروزی در موضوعی است که کامل خواهد کرد. اگر دانه در خواب شبیه آبله است ، این نشانه ثروت سنگین و تمام نشدنی است.
  5. اگر خواب بیننده قرص های رویایی را ببیند که ناگهان روی صورت او ظاهر شده ، پس این نشانه نگرانی هایی است که ناگهان از آن رنج خواهد برد. اگر جوشهایی روی صورت خود مشاهده کرد ، اما آن را باز نکرد و آلوده نکرد ، این رویا منافع و نگرانی های خوبی را نشان می دهد که از بین می رود.
  6. هرکس در خواب آنچه از چرک ناشی از آکنه است بخورد ، این نشان می دهد که او ثروت ، حرام ، حرام و فقر را پس از ثروت خورده است.
  7. درصورتی که خواب بیننده در خواب ببیند که آکنه در پشت او رشد کرده و ناپدید شده است ، این دلیل می شود که او اضطراب بزرگی را متحمل شده و از بین خواهد رفت. اما اگر آکنه در محلول خون یا چرک ریخته شود ، این بدان معنی است که فرد بد صحبت می کند و به خودش بدهکار است.
  8. هر کس خوب است و در خواب آکنه روی بدن خود می بیند ، این نشان می دهد که او در زندگی خود کارهای خوبی انجام می دهد. اما کسی که آکنه را از او برطرف می کند ، مشکلات خود را از او دور می کند ، و اگر فرد بد است ، پس آکنه بر روی بدن او شاهدی بر افتادن او به مشکلات است.
  9. از طرف دیگر ، در صورت بیرون آمدن خون و چرک از دانه ، این نشان دهنده بدهی به رویاپرداز و کلمات بدی است که او می شنود. اگر چرک از دانه بیرون بیاید و بیننده خواب آن را بخورد ، این بدان معناست که او پول حرام و فقر را پس از ثروت خواهد خورد. اگر دانه ها در پشت مرد ظاهر شدند و سپس ناپدید شدند ، این نشان می دهد ، او نگرانی زیادی داشته و از بین رفته است

تعبیر عشق روی صورت در آکنه رویایی – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا