تعبیر خواب درباره راسو – رویایی درباره حیوان راسو در خواب

تعبیر یک راسو توسط ابن سیرین – دیدن راسو در خواب برای دختری باردار ، مجرد ، مطلقه ، مجرد ، راسو

تعبیر خواب در مورد ر aboutیایی درباره راسو توسط ابن سیرین: او از جهش یافته هاست و مردی احمق ، ناعادل ، بی رحم و بی رحم است.

النابلسی خواب یک راسو را چنین تعبیر کرد: این که در خواب یک مرد بی خرد و ناعادل رحمت کمی دارد ، بنابراین هر که ببیند راسویی به خانه او وارد شده است ، حیله گرانه وارد آن خواهد شد

تعبیر دیدن سگ ، موش و گربه در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا