تعبیر خواب البازار توسط ابن سیرین ، تصویری از البازار در خواب

تعبیر خواب در مورد جوانان برای یک زن باردار با دیدن جوانان در خواب برای یک دختر مجرد ، مطلقه و مجرد ، خواب دیدم که در جوانان زن بازی می کنم

او در خواب همسر یا دختر یک مرد است ، بنابراین زیبایی او زیبایی او است و فساد فساد او است

البزار: مردی که نیکی کند و مردم را در امر زندگی و معاد به هدایت راهنمایی کند ، به شرطی که از طرف او بهایی نگیرد و اگر از طرف او قیمت درهم بگیرد ، این نشان می دهد که او از روی ریا کار خیرات می کند. و اگر قیمت آن را به دینار گرفت ، این نشان دهنده آنچه گفته شد ، و گفته شد ، و جریمه است

هر کسی در خواب ببیند) به زنی شیر می دهد که او را می شناسد و او را نمی شناسد ، این نشان می دهد که او برای مدت طولانی بیمار خواهد شد ، مگر اینکه یک زن باردار داشته باشد ، این نشان می دهد که او پسری مانند آنچه دیده است ، خواهد داشت. هر کسی که به آنها امر کند و از نظر آنها زیبا به نظر برسد ، آنها نشانگر کودکان و چیزهایی است که صاحب آنها است و اگر ببیند که آنها سقوط می کنند ، این دلیل بر مرگ فرزندان او است.

او در خواب مردی خطرناک است که دارای لطف و احسان فراوان در بین مردم است. او را در امور دین و دنیا به هدایت راهنمایی می کند. دیدن بستر نشانگر رزق و روزی و ثروت پس از فقر است و اگر بیننده مجرد باشد ، ازدواج می کند

تعبیر خواب آلبازاز – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=BptpqFXTR8M

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا