تعبیر خواب درباره بذر ، معنی بذر در خواب

دیدن بذر ، چه آفتابگردان ، هندوانه ، هسته خرما ، برای ابن سیرین ، برای زنان مجرد ، برای زنان متاهل ، برای زنان باردار

(بذر) هر هسته ای که به زمین ریخته می شود به آن نوع متولد می شود و در مورد دانه ها و دانه هایی که دارو هستند ، آنها کتابهایی هستند که در آنها زهد ، تقوا و دانه در خواب استنباط می شود از فرزندان صالح است و بذر خیار ، کدو تنبل و هندوانه ، از بین رفتن اضطراب و نزاع ، بهبودی از بیماری ها و بذر بادمجان ، خرد ، پیاز و کلم از آنچه در آنجا کاشته می شود ، رزق و روزی است. و دانه های ریحان و پسیلیوم برای دارندگان بیماری ها شواهدی از بهبود بیماری ها هستند

چشم انداز Bozr – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا