تعبیر خواب فرش ، تصویری از فرش در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب درباره فرش های جدید

تعبیر خواب درباره فرش ها برای یک زن متاهل

تعبیر خواب درباره فرش زنان مجرد

تعبیر خواب درباره فرش زنان باردار

تعبیر خواب فرش نورد

تعبیر خواب فرش قرمز

فرش در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب زولیا
تعبیر خواب فرش ، تصویری از فرش در خواب توسط ابن سیرین

البساط: دنیا برای صاحب آن ، و امتداد آن امتداد جهان ، پهنه آن فراوانی رزق و روزی و پاکی آن ماندگاری است. اگر خواب ببیند که در مکانی ناشناخته یا با مردمی که نمی شناسد دراز کشیده است ، در این سفر به آن دست خواهد یافت. و كوچك بودن فرش و كاغذش ، كمبود عمر و كوتاهي عمر. سعادت تاشو و سن. و هرکس در خواب ببیند که فرش است ، اگر در جنگ باشد ، در امان خواهد بود و اگر در جنگ نباشد ، ملکی می خرد. گسترش فرش بین افراد شناخته شده یا در یک مکان شناخته شده ، نشانگر تقسیم لطف در میان مردم آن مکان است. گفته شد كه پخش فرش ادای احترامی است به صاحب كلی كه آن را برای او ساده كرده و به سرزمینی كه دنباله او در آن امتداد دارد. همه اینها به اندازه ظرفیت فرش ، ضخامت ، کاغذ و اصل آن است. اگر ببیند که یک فرش جدید و بی پروا برای او پهن کرده است ، پس در زندگی دنیوی خود از رزق و روزی و عمر طولانی برخوردار خواهد شد. اگر فرش در خانه ، کشورش ، محله اش ، مردمش یا بعضی از مجالس او باشد ، یا با کسی باشد که او را با محبت یا خطاب به او بشناسد ، به طوری که هیچ چیز از آن ناشناخته نباشد ، پس او به آن دنیایی می رسد زندگی همانطور که توصیف شده است. به همین ترتیب ، زندگی او در این کشور در کشورش یا مکانی که در آن است ، یا با مردم یا دوستانش است. و اگر در مکانی ناشناخته و افراد ناشناخته باشد ، بیگانه است و در مکانی عجیب صورت می گیرد. اگر فرش کوچک و ضخیم باشد ، او در زندگی دنیوی خود افتخار می یابد و دست کمی خواهد داشت. و اگر او به انداز as یک فرش پهن نازک باشد ، پس به جهانی گسترده دست می یابد و زندگی او در آن کوتاه است. اگر ضخامت ، ظرفیت و ماده با هم ترکیب شوند ، در این صورت طول عمر و فراوانی رزق و روزی برای او ترکیب می شود. و اگر بیند که فرش کوچک است ، دیگر هیچ خیری در آن نیست
اگر ببیند فرش خود را روی شانه خود جمع کرده است ، برای او تا شده یا جمع شده است ، سپس آن را از یک مکان به مکان دیگر منتقل می کند. اگر او نیز به مکانی ناشناخته نقل مکان کرده باشد ، عمر او منقضی شده و زندگی دنیوی او از او گره خورده است و عواقبش بر گردن او خواهد بود. اگر ببیند در مکانی که یکی از مردگان به آنجا منتقل شده است ، این امر محقق می شود. اگر فرش تا شده را ببیند که آن را تا نکرده باشد ، یا آن را تا شده نبیند ، و یا ندیده باشد که قبل از آن گشوده شود ، و این مال او است ، پس زندگی دنیوی او از او جمع شده و در آن اندک است ، و سختی هایی را تجربه می کند در زندگی او اگر رزق و روزی خود را گسترش دهد ، رزق و روزی او گسترش می یابد و او را آزاد می کند.فرش را به سمت نشستن با حاکمان و روسای جمهور و هرکسی که روی فرش او قدم بگذارد ، راهنمایی می کند. هرکس سادگی خود را جمع کند ، قضاوت او مختل می شود ، سفر او ممکن نیست یا زندگی دنیوی او از او دریغ می شود. و اگر او را در آتش ربوده یا سوزاندند ، صاحبش فوت کرد یا مسافرت غیرممکن بود. و اگر سرنوشت او تنگ شد ، دنیای او بر او تنگ شد. و اگر بدن فرش نازک شود ، نزدیک به مدت آن است ، یا او در بدن خود لاغر شده ، یا مرگ او نزدیک است. و بالش و محفظه خادم است ، بنابراین آنچه در آن اتفاق افتاده در آنها است

تعبیر فرش در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا