تعبیر خواب درباره مغازه ای توسط ابن سیرین ، دیدن مغازه ای در خواب

تعبیر خواب دیدن بازار ، مغازه و مغازه در خواب توسط ابن سیرین
خرید

تعبیر خواب درباره بازار لباس

تعبیر رویای بازار برای مجردها

تعبیر خواب درباره بازار و خرید لباس

تعبیر خواب درباره بازار یک زن باردار

تعبیر یک رویای بازار برای یک زن متاهل

هرکس مغازه ای درب منزل ببیند ، پس دوست زن صاحب خانه یا صاحب خواب است و هر که ببیند در مغازه ای نشسته است ، افتخار و رتبه می یابد.
اگر در خواب مغازه ای درب خانه ببیند ، پس دوست زن صاحب خانه یا صاحب خواب است.
* – (و هرکس ببیند) که در مغازه ای نشسته است ، پس اگر صلاحیت آن را داشته باشد ، حکم ، جلال ، عزت ، درجه و فضل را بدست خواهد آورد.

تعبیر دیدن فروشگاه – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=sfXLoGxy5LM

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا