تعبیر خواب در مورد کرمها دیدن کرم در خواب

رویای کرم برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، برای یک مرد ، چه کرم های سفید یا سیاه در خانه در مو هستند ، از مدفوع ، در مواد غذایی که از دست خارج می شود و بدن ، خوردن کرم ابن سیرین و بیشتر
تعبیر خواب در مورد کرمها دیدن کرم در خواب

 1. کرم ها دشمنانی هستند که به نظر شما می رسند ، و نشانه پول ممنوع ، شهادت دروغ ، شایعات و شگردها است.
 2. دیدن کرم ها نماد فساد اخلاقی و نشانه ای از بدی است
 3. دیدن کرم های سیاه در خواب نشان دهنده وجود یک توطئه یا نقشه یا شواهدی از حضور افراد بد در مرکز زندگی شما مانند دوستان ، آشنایان ، اقوام است و آنها می خواهند چیزی گران قیمت یا عزیز برای شما ببرند ، و برای این کار آنها آماده صدمه زدن به شما هستند
 4. دیدن کرم روی لباس نشان دهنده پول است
 5. پراکنده شدن کرم ها در بدن در خواب ، نشانگر بسیاری از فرزندان و بندگان است
 6. دیدن کرم هایی که از گوشت او می خورند نشانگر خوردن کودکان و خادمان دین از پول او است
 7. دیدن کرم هایی که از بدن خارج می شوند نشان می دهد که نگرانی ها از بین رفته اند
 8. کرم هایی که از مقعد خارج می شوند ، به نوه ها اشاره می کنند
 9. دیدن کرمهای سیاه در خواب نیز نشانگر هزینه ای است که در ارتکاب فساد اخلاقی هزینه شده است و این به قلبهای شیطانی ، منفور ، روحهای حسود و گفتار آزار دهنده اشاره دارد و به طور کلی ، کرمهای سیاه در خواب هشداری برای شخص شخص هستند شر که او را احاطه کرده است.
 10. دیدن خروج کرم ها از دهان در خواب ، فریب و فریبی را نشان می دهد که خواب بیننده در معرض آن قرار گرفته و سپس از آن فرار می کند.
 11. هر کسی در خواب ببیند که کرم می خورد ، این رویا می تواند حسادت حسادت را از نظر رزق و تأمین معاش نشان دهد.
 12. وجود کرم در غذا ، دشمن ضعیف و نگرانی های شما را نشان می دهد
 13. کرم ها در رختخواب نشانگر دشمنانی از کودکان است
 14. دیدن کرم های سفید در خواب بیانگر ریا و ریا در امور زندگی دنیوی یا امور مربوط به دین است و همچنین نشانگر این است که افرادی هستند که سعی می کنند اعتماد شما را جلب کنند تا پس از آن شما را به دست آورند.
 15. کرم های سفید در خواب نشانگر حضور فرزندان نامشروع است یا نماد فرزندان شخصی است که در درون شما دشمن دارد
 16. این نشانه پول حرام ، مانند رشوه یا سرقت است و نمادی از فساد است
 17. تکرار دیدن او در خواب نشان دهنده بحران ها یا مصیبت های آینده است و عواقب بدی را پیش بینی می کند
 18. اینها نشانه هایی است که نشانگر از بین رفتن دین ، ​​از بین رفتن نعمت ها و گسترش شر است
 19. دیدن کرم در خواب نماد حیله گری و حماقت است
 20. دیدن کرم در غذا یا نوشیدنی در خواب بیانگر افزایش رزق و روزی است و همچنین ممکن است نمادی از یک بارداری یا یک نوزاد تازه متولد شده باشد.دیدن این چشم اندازها نشانه خوش بینی است و دیدن شما به گونه ای که انگار در خواب آن را می خورید بیانگر موارد زیادی است. پول و رزق و روزی ، و عکس این که می بینید او را در خواب می کشید ، نشانگر ارتکاب نافرمانی یا گناهان است.
 21. دیدن کرم در موی مرد نشانه نگرانی یا تفکر بیش از حد در مورد مسائل دنیایی است
 22. دیدن او در موهای زن متاهل نشانگر خوب یا پول درآمدن او است
 23. دیدن او در موهای یک دختر مجرد و یک زن مجرد نمادی از ازدواج وی یا معاشرت او به زودی است و خبر خوبی است که او صاحب فرزندان زیادی خواهد شد.
 24. دیدن کرم در موی خانم ها محمود و خوب است ، برخلاف دیدن آن در موهای مردانه ، که به نگرانی و بدهی اشاره دارد
 25. دیدن کرم در خواب در خانه نشان دهنده وجود مشکلات زناشویی یا وجود مشکلات خانوادگی است و همچنین ممکن است نماد رقابت و مشاجره بین صاحبان خانه باشد.
 26. دیدن کرم در داخل خانه در خواب بیانگر اختلاف نظر بین برادران است که این نیز نشانه عدم اعتماد بین اعضای یک خانواده است.
 27. و دلالت بر وجود بی اعتمادی یا حسادت دارد و همچنین گفته شد که دلالت بر پول غیرقانونی ، خوردن پول یتیمان یا اختلاف بر سر ارث دارد.
 28. دیدن کرم هایی که از بدن خارج می شوند ، انگار از دست یا بازو خارج شده اند ، این نشانه سود غیرقانونی است
 29. اگر کرم ها از منطقه خصوصی بیرون بیایند ، این نشان از باروری دارد
 30. دیدن بیرون آمدن او از نشانه های بی ایمانی و بی دین بودن است
 31. دیدن بیرون آمدن او از دندان نشانگر پول سرقت شده است
 32. بیرون آمدن از زبان یا دهان بیانگر کلمات بد ، شهادت دروغ یا شایعات است
 33. دیدن یک زن باردار از کرم در خواب ستودنی است و دیدن او مژده ای برای امنیت او و ایمنی جنین او است.
 34. و گفته شد که دیدن کرم سفید باردار بشارت است که او یک دختر ماده به دنیا خواهد آورد و دیدن کرم سیاه منادی است که او یک فرزند پسر خواهد داشت.
 35. دیدن کرم در خواب یک دختر مجرد و یک زن مجرد ستودنی است ، زیرا مژده نامزدی یا نامزدی و ازدواج وجود دارد.
 36. دیدن کرم های سفید در خواب نمادی از مردی است که دارای اعتبار و دارای نفوذ و قدرت است
 37. دیدن یک کرم سیاه نشانگر پیشرفت یک مرد نادرست برای او است ، اما او او را رد می کند و با او موافقت نمی کند

هرکس در خواب ببیند کرم هایی از دهان او بیرون می آیند ، پس خانواده یا نزدیکانش می خواهند او را فریب دهند ، به او خیانت کنند و او را نیز فریب دهند ، و این را از آنها می داند و از دست آنها فرار می کند.

هر کس در خواب ببیند که کرمها بدون اراده وی یا بدون عمل او از معده او بیرون می آیند ، در این صورت توضیح داده می شود که او از افراد شرور دور می شود و با این کار به افتخار و پاکی دست می یابد. از خانواده ، و دید کرم ابریشم افراد سلطان ، و در كرم ابريشم يك مشتري گفته شد كه صاحب چشم انداز تاجر است.

هر کس چیزی از کرم یا کرم ابریشم ببیند ، پس از آن پول می گیرد و گفته شد که کرم ابریشم نشان دهنده پول غیرقانونی است.

دیدن کرم های سیاه در خواب شاهدی بر وجود یک توطئه یا توطئه و نشانه ای از حضور مالکان بدی است که می خواهند به شما آسیب برسانند یا چیز عزیزی برای شما ببرند و برای این کار آنها آماده آسیب رساندن به شما هستند. کرم های سیاه همچنین پولی است که در بدبختی ها هدر می رود ، این هم شر است. کرم های سیاه در خواب کلمات آسیب زایی هستند و از قلب متنفر هستند. به طور کلی ، دیدن کرم های سیاه یک پیام هشدار دهنده است و پس از آن باید احتیاط کرد.

کرم های سفید در خواب نمادی از ریا و ریا در مسائل دین و این جهان است و این نشانه آن است که افرادی هستند که سعی در جلب اعتماد شما دارند تا بعداً شما را تضعیف کنند. و کرمهای سفید در خواب فرزندان نامشروع هستند یا فرزندان کسی هستند که با شما دشمنی دارد. و کرم سفید نماد سرقت ، رشوه و فساد است ، و همچنین فراوانی آن در یک رویا نشان دهنده مجازات یا نتیجه بد است. اینگونه است که ابن سیرین در کتاب خود ، تعبیر خواب ، در مورد کرمهای سفید صحبت کرده و آنها را به عنوان نشانه های از بین رفتن نعمت ها ، از بین رفتن دین و گسترش شرارت توصیف کرده است ، زیرا او نشان داد که رویای کرم ها دلیل احمقانه است و حیله گری

اگر در خواب خواب خود کرم می بینید ، این نشانه افزایش رزق و روزی شما است. همچنین گفته شد که کرم موجود در غذای شما نشانه نوزاد تازه متولد شده یا بارداری است و این یک منبع خوش بینی است ، و خوردن آن نشانه رزق و روزی و پول فراوان است و كشتن وی یا از بین بردن او مرتكب گناه یا زنا می شود.

ابن شاهین می بیند که کرم های موی مرد نمادی از نگرانی و تفکر در مورد مسائل دنیوی است ، و در موی یک زن متاهل پول در می آید و در شعر افتخار ازدواج است که در اوج فراوانی فرزندان به اوج خود می رسد. کرم ها در موهای زنان خوب است و در موهای مردان بدهی ها یا نگرانی های زیادی وجود دارد.

کرم های موجود در خانه در خواب نماد وجود برخی مشکلات خانوادگی یا زناشویی است و همچنین نمادی از مشاجرات و مشاجرات در خانه است. کرم های موجود در خانه در چشم اندازهای رقابت و دشمنی بین برادران چقدر نشان می دهد ، و این نشانه عدم اعتماد بین اعضای یک خانواده و کرمها در شک در خانه است و بی اعتمادی ، سوicion ظن یا حسادت ، و همچنین گفته شد که تعداد زیادی از کرم ها در خانه نشان دهنده پول یا رزق و روزی ممنوع است. این نشان دهنده مصرف پول یتیم است ، میراثی که در آن اختلاف وجود دارد.

خروج کرمها از قسمتهای خصوصی نشانه فرزندآوری است. در مورد خروج آن از دست یا بازو ، این نشان دهنده افزایش غیرقانونی است. اگر کرم از چشم خارج شود ، این نشان دهنده احمق بودن و کفر است. کرم از دندان پولی است که از سرقت حاصل می شود و خروج آن از دهان یا زبان چیزی را که مردم دوست ندارند را بیان می کند. بد ، بد ، شایعات ، یا حتی دروغ گفتن.

کرم ها در خواب یک زن باردار خوب هستند و کرم های سفید نشان می دهد که جنین یا نوزاد تازه متولد شده ماده است و کرم های سیاه وضعیت یک مرد را نشان می دهند.
کرمها در خواب شکوه و عظمت ب

کرم ها در خواب از شکوه B اگر زیاد باشد ، فال خوب است ، پس نشانگر ازدواج یا خواستگاری است و کرم های سفید در خواب افتخار B. مرد ثروتمند یا قدرتمند با اعتبار و نفوذ ، و کرم های سیاه در خواب از شکوه B نشان می دهد که یک مرد بد از او خواستگاری می کند ، اما او او را رد می کند

در خواب ، او مانند کرم است که بدن انسان را می خورد ، و آنها افراد وابسته و فرزندان او هستند. و هرکس ببیند که زالو از بینی ، راست روده یا دهانش خارج می شود ، پس از آن همسرش قبل از کامل شدن بارداری ، بچه را سقط می کند. زالو نشانگر دشمنان است

رویا الدود واسم یوسف – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا