تعبیر خواب درباره ماهی معنای دیدن ماهی در خواب

دیدن ماهی در خواب برای یک زن متاهل

دیدن ماهی در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب در مورد ماهی برای یک زن باردار

تعبیر خواب درباره ماهی زنده

تعبیر خواب ماهی سرخ شده

دیدن ماهی خام در خواب

خوردن ماهی در خواب

تعبیر خواب درباره ماهی خام

او در خواب است ، اگر شماره اش مشخص باشد ، زن است و اگر شماره او مشخص نشود ، پول و غنیمت است ، و نهنگ او وزیر پادشاه است و دریا سلطان است و ماهی ارتش پادشاه است. راهنمای خوبی برای کسانی که می خواهند فریب بخورند و ماهی قهوه ای راهنمای خوبی برای کسانی است که می خواهند ازدواج کنند و ماهی های مرده در دریا گواهی بد است و نشان دهنده امیدواری است که محقق نمی شود و هر کس که ماهی را در بستر خود ببیند ، این یک راهنمای بد برای کسانی است که در دریا قدم می زنند یا برای بیماران مریض است. او دید که او ماهی زنده می خورد ، به شاه رسید ، و اگر ماهی شور می خورد گفته شد که اگر این ماهی به چهار برسد ، آن زن است و اگر بیش از چهار عدد باشد ، غنیمت و پول است. ماهی سرخ شده جواب یک دعوت را نشان می دهد. او یک برده زن می خرد یا با زنی ازدواج می کند و اگر ماهی از دریا شیرین به دریا شور برود و ماهی دریا شور به شیرین برود ، این نشان دهنده ریاکاری است و ماهی های کوچک و بزرگ علاقه به شادی ها و غم ها را نشان می دهند. بالا رفتن ارزش آن و شاید دیدن ماهی نشانگر نگرانی ، برافروختگی و بیماری است.

تعبیر خواب درباره ماهی توسط ابن شاهین:

و این روی صورت آن است: بزرگها غنیمت هستند و جوانان نگرانی دارند. اگر بزرگ و کوچک آنها با هم باشد ، پول است. و هر کسی که ببیند ماهی نرم را صید کرده ، از راه حل پول می گیرد گفته شد که هرکسی دید که او نهنگی را زده و از آن غذا می خورد ، به سیب چشمش برخورد می کند و کلماتی را که دوست دارد می شنود. مردم برای فروش آن ، با همسرانش اختلاف ایجاد می کند و گفته شد که رویای یک ماهی نرم نشانگر یک زن است ، و هر کسی که می بیند دارد یک نهنگ را کباب می کند ، پس او را در ختنه یا خونریزی پس از زایمان سپری می کند. کسی باید مراقب همسر خود باشد ، و هر کسی که یک نهنگ را در یک حوضچه یا حوض ببیند در حالی که او در آن می چرخد ​​، سپس توسط شخصی که بدرفتاری می کند تفسیر می شود ، که هیچ حقی از او جز با سختی و خستگی نجات نمی یابد. و هر کسی که نهنگی را با دهان باز ببیند ، به زندان تعبیر می شود. ، و هرکس ببیند که به شکم یک ماهی مروارید ضربه خورده است ، این اتفاق با وقوع یک کودک از یک زن به او تعبیر می شود ، و هر کسی که می دید داخل ماهی را ترک می کند و یک حلقه از آن ظاهر می شود ، آن جلال و دولت را تفسیر می کند و اگر از مقعد او بیرون بیاید ، هیچ سودی در آن نیست ، و گفته شد که خواب ماهی در مکانهای گرم ، بلا و سختی است ، و در مکانهای سرد تعبیر آن مخالف است ، و هر که آن را در شکم ماهی یک ماهی دیگر است ، او با زنی ازدواج خواهد کرد. بزرگها ، مخصوصاً برای کسانی که آن را می خورند ، و اگر نمک کبابی نشود ، این نشانگر عدم خوب بودن بیننده و مجازاتی است که بر او نازل می شود گفته شد كه خوردن ماهي قابل ستايش نيست زيرا استخوانهاي آن از گوشت آن بيشتر است. نشانگر گواهي داستان عيسي سلام الله عليه است كه گفته است: “پروردگارا ، براي ما سفره اي از آسمان بفرست. “مفسران گفتند این میز ماهی کبابی است و گفته شده است اگر زنی می بیند ماهی از واژن او خارج می شود ، توسط دختر تفسیر می شود. ماهی را از دریا بگیرید ، این نشان دهنده برکت متناسب با این ، و هرکس ببیند که ماهی می فروشد ، این نشان می دهد که او برای خانواده و خانواده اش خوب و سود خواهد برد ، و هر کس که ببیند ماهی از چاه خارج می شود ، این نشان می دهد که پول حیله گران از طریق حیله گری بدست می آید و نیرنگ ، و هر کس که دید که ماهی دریا با او صحبت کرد این یک دست است در مورد راز پادشاه ، این نشانگر مشغله وی با نظم غیراخلاقی و ناپسند است و به طور کلی ، چشم انداز ماهی در شش جنبه تفسیر می شود: یک وزیر ، یک ارتش ، یک دختر بکر ، غنیمت ، غم و غلام هندی .

تعبیر خواب درباره خوردن ماهی در خواب:

اگر نرم و تعداد آن زیاد باشد ، برای کسی که به آن مبتلا شده ، پول و غنیمت است. ماهیان جوان برای کسی که او را رنج می دهد ، مانند پسرها نشان دهنده غم و اندوه است. زنان اگر با مروارید به شکم ماهی برخورد کند پسری با آن برخورد می کند. ماهی شور که از نظر شوری توسط آنها آلوده شده است و جوجه آن نیز هیچ فایده ای ندارد. شاید در طبیعت باشد اگر شخصی در خواب ماهی شور ببیند که پول و خوبی را آلوده می کند.

رویای ماهی – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا