تعبیر خواب درباره یک تورنت ، معنای یک تورنت در خواب

تعبیر خواب نور تورنت

رویای اجرای تورنت

تعبیر خواب درباره باران سیل آسا و غرق شدن

رویای سیل دره

فهد العسیمی با دیدن یک سیل در خواب

تعبیر خواب درباره جریان روشن

تعبیر خواب درباره ابری سیرین

تعبیر خواب درباره باران سیل آسا برای یک زن باردار

دیدن دره در خواب بیانگر مسافرت یا شخص لجبازی است و یکی از نشانه های دره در خواب حسن عمل و اطاعت است. نزول باران و دید دره نیز حکایت از حبس یا حبس دارد و هرکس می بیند که در وادی شنا می کند تا به هدف خود برسد ، سپس وارد کارهای پادشاه می شود و نیاز او را برآورده می کند ، و دیدن دره نشانگر مردی است که او نیز راهزن است ، و هر که در خواب دیده است که او دره ای حفر کرد یا در آن شرکت کرد ، سپس یکی از خانواده اش می میرد و هرکسی که در خواب ببیند به دره سقوط می کند و صدمه ای نخواهد دید ، هدیه یا پاداش یا نزدیکی به حاکم یا پادشاه ، و هر که ببیند در وادی بدون درخت زندگی می کند ، در حال انجام حج است و هر که ببیند در وادی سرگردان است ، او یکی از شاعران است ، شعر می نویسد و می گوید

در مورد النابلسی ، او رویای یک رویای سیل آسا را ​​تعبیر کرد: اینکه در خواب دشمن حمله کند ، همانطور که حمله دشمن سیل آسا است ، بنابراین هرکسی که سیل بارانی ببیند ، آسیب خواهد دید ، یا بیمار باشد ، یا مسافرت کنید ، و اگر تورنت از مغازه ها بالا برود ، این یک سیل یا ظلم و ستم از سوی سلطان است. این یک دشمن را درمان می کند که مانع آسیب رساندن او به خانواده یا اطرافیانش می شود و در صورت تخریب خانقاه ، تورنت دشمن را نشان می دهد ، درختان را از بین می برد ، حیوانات را می کشد ، یا مردم را غرق می کند. سیلابی همراه با خون و لاشه ، نشانگر نفرت از خداوند متعال است و دیدن سیلاب شاهدی بر باران باران است. و شاید در بعضی مواقع سیلاب نشان دهنده بدعت از جهتی باشد که از آن طوفان آمده است. و هر کسی ببیند که جویبار وارد خانه قوم شده و با پول و دامهایشان رفته است ، دشمن است که آنها را تغییر می دهد و سیل در زمستان نشانگر مردمی از نافرمانی است که آنها را نمی شناسد. و هر که ببیند از آن آب بیرون آمده است و به زمین شنا کرده است ، از دست یک حاکم ناعادل فرار خواهد کرد ، و اگر قادر به عبور نیست ، باید مراقب باشد نشسته در دست حاکم و از فرمانروای خود سرپیچی نکنید و ورود سیل به شهر نشان دهنده یک بیماری همه گیر است اگر رنگ آن به رنگ خون یا آبی باشد.

تورنت را مشاهده کنید – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا