تعبیر خواب درباره موهای سیاه دیدن دختری با موهای سیاه در خواب

تعبیر خواب درباره موهای سیاه بلند برای زنان مجرد

موهای سیاه در خواب برای یک زن متاهل

تعبیر خواب درباره موهای سیاه بلند و نرم برای یک دختر

موهای سیاه در خواب برای زنان مجرد

موهای کوتاه سیاه در خواب

تعبیر خواب درباره موهای سیاه ضخیم

تعبیر خواب درباره موهای سیاه برای یک مرد

تعبیر خواب درباره موهای بلند توسط ابن سیرین

هرکس موهای خود را بلند ببیند ، این مورد ستایش است ، مخصوصاً برای خانمها ، و نوارهای بافتنی نشانگر بدهی است و از بین بردن موهای سبیل و زیر بغل دلیل بر پرداخت بدهی ، ترک نگرانی و پیروی از سنت است ، و بافتن مو گواه ثروت در پول است. و تسلط بر کار و امور.

– و هرکس ببیند موهایش از جای خود رشد می کند ، تحت تأثیر آنها قرار می گیرد و تراشیدن سر در زمان حج نشانگر امنیت و برداشتن شر در بازپرداخت بدهی است.

– و اگر سرباز ببیند موهایش بلند است ، سلاح خود را زیاد می کند.
– و هر که موهای خود را مانند موی اسب ببیند ، اگر دزد باشد دستگیر می شود.
– و هرکس موهای خود را مانند موی خوک ببیند ، تحت تأثیر ناملایمات قرار خواهد گرفت ، و فراوانی مو برای نگران کننده نگرانی او را افزایش می دهد ، و فراوانی خوشبختی در شادی او افزایش می یابد ، و سیاهی موهای زن نشانگر عشق شوهرش به اگر ببیند که موهایش را متوقف کرده است ، پس شوهرش از او غایب است ، و اگر ببیند که هنوز پوشیده نیست ، زنش به او بر نمی گردد. اگر شوهر داشته باشد ، هرگز ازدواج نمی کند ، و طول موهای زیر بغل شاهدی بر تأمین نیاز ، سلامت دین و سخاوت صاحب آن است.اگر او شپش داشته باشد ، این نشان می دهد که فرزندان زیادی دارد.
– و هر که موی سر خود را ببیند کوتاه شده است.
– و هرکس ببیند کسی موهایش را می کند ، این یک بدبختی در پول است.
– و هرکس ببیند که موهای خود را با روغن نقاشی کرده ، برای او زینت است.
و هرکس ببیند دارد سرش را پایین می اندازد ، از بعضی از کاستی هایش آگاه است.
– و هر که مو را در جاهایی می بیند که مو رشد نمی کند ، بدهی برای او زیاد است و اگر مو در کف او رشد کند ، این یک فایده است ، و شاید موهای سر نشان دهنده تزکیه ، پول ، اعتبار است. ، شوهر برای زن مجرد ، و زن برای لیسانس ، و بافتن موهای او نشانگر جمع آوری پول و از بین بردن شپش از سر است که نشان می دهد اسپویلر از سرزمین او است و موهای خوب نشانگر کارهای خوب است. اگر موی زن بافته شود و بیمار باشد ، می میرد و موی مرد زینت محافظ و پول دائمی است و هر كه موی بدن خود را سفید و ثروتمند ببیند ، پول خود را از دست می دهد.

رویای موهای سیاه – YouTube

https://www.youtube.com/watch؟v=f9H2fuej11o

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا