تعبیر خواب درباره موهای بلند خاکستری یا نرم در خواب توسط ابن سیرین

مو در دهان در خواب
تعبیر خواب درباره موهای بلند برای یک مرد
تعبیر خواب درباره مو برای یک دختر
تعبیر خواب درباره موهای سیاه بلند برای یک زن باردار
تعبیر خواب موهای کوتاه
تعبیر خواب درباره موهای بلند خاکستری یا نرم در خواب توسط ابن سیرین

موهای سر پول و عمر طولانی است و موی سر با توجه به صاحب دید متفاوت است. اگر قبیله ای طولانی او را پراکنده می دید ، پول رئیسش پراکنده می شد

تعبیر مو در خواب – YouTube

https://www.youtube.com/watch؟v=Eb3sei2In4o

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا