تعبیر خواب درباره گیره ها ، دیدن زنجیر در خواب

تعبیر خواب در بند

تعبیر خواب دستهای بسته مرده

تعبیر خواب درباره بستن دست

دیدن مردگان بسته در خواب

دیدن زنجیر مردگان

تعبیر خواب درباره زنجیر شدن

تعبیر خواب درباره شخصی که به زنجیر بسته شده است

تعبیر دیدن اره برقی در خواب
تعبیر خواب درباره گیره ها ، دیدن زنجیر در خواب

محدودیت
در رویای دین است. شاید نشانگر فرزندان ، یا پرهیز از مسافرت ، یا بیماری باشد ، و محدودیت نشانگر خیرخواهی کسانی است که آن را در خواب گره زده اند و محدودیت نقره ثبات در امر ازدواج است و اگر از برنج باشد ، ثبات در منفور ، و اگر از سرب باشد ، به ترتیب ضعف و ضعف ثابت می شود. و اگر از طناب ساخته شده باشد ، در دین ثبات است و اگر از چوب ساخته شده باشد ، این ثبات در ریا است.
و هر كه در خواب ببيند: اينكه در راه خدا زنجير شده است ، پس در امر خانواده اش كوشا است.
و هر كه ديد: كه در شهري محدود شده است ، او آبادي آن است.
و هرکس ببیند: که او را در خانه ای به زنجیر بسته اند ، زنی به او مبتلا می شود و اگر محدودیت محدود باشد ، موضوع برای او محدود است و محدودیت برای فرد خوشبخت ، تداوم لذت اوست.
و اگر محدود کننده ببیند که محدودیت دیگری را نیز افزایش داده است ، اگر بیمار باشد ، می میرد و اگر در زندان باشد ، مدت حبس وی طولانی می شود.
و هر كه ديد: كه در حال پوشيدن لباس سبز گره خورده است ، مقام او در امر دين و كسب پاداش است ، و اگر سفيد باشد ، مقام او در امر دانش ، فقه ، جلال و زيبايي است ، و اگر قرمز است ، موقعیت او در یک حالت سرگرم کننده و شاد است ، و اگر زرد باشد ، موقعیت او در بیماری است.
و هرکس در خواب ببیند: که به زنجیری از طلا بسته شده است ، پس او منتظر پولی است که رفته است.
و هر که ببیند: اینكه او به یك مرد دیگر در یک زنجیر پیوسته است كه نشان می دهد او گناهی بزرگ بدست آورده است ، زیرا از انتقام سلطان می ترسد ، به دلیل گفتن حق تعالی: “و جنایتكاران را در آن روز بسته خواهید دید با هم در دستبند. ” و محدودیت در اصل فقر است. همچنین به فیل مراجعه کنید یا کابل را ببینید.

محدودیت:
اگر خود را در زنجیر بسته بدانید ، دشمنان شما را تحریک می کنند و شما را آزار می دهند. اگر دیگران را در بند خود ببینید ، بر کسانی که به شما ظلم می کنند و بالاتر از همسالان خود بلند می شوند غلبه خواهید کرد.
اگر محدودیت هایی را ببینید ، در معرض خطر و بیماری قرار خواهید گرفت. اگر خواب زنجیر می بینید ، این نشان می دهد که در موقعیت های مخالفت توسط دشمنانی ترسناک احاطه شده اید. اگر زنجیر بشکنید ، این بدان معناست که از تله های گذاشته شده توسط دشمنان فرار خواهید کرد

رویای زنجیرزنی – YouTube

https://www.youtube.com/watch؟v=LsRJIXt20AQ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا