تعبیر شیر مادر یک زن در خواب – تصویری از شیر زن در خواب

تعبیر شیر بیرون آمدن از سینه یک زن در خواب
توضیح شیر خارج شدن از پستان و من باردار نیستم
تعبیر شیر بیرون آمدن از سینه برای یک زن مجرد در خواب
تعبیر خواب درباره خروج شیر از سینه
تعبیر شیر مادر در خواب تصویری از شیر زن در خواب

شیر یک زن نشان می دهد که برای او و برای هر کسی که شیر می دهد مضر است و گفته شد که شیردهی برای زنان مفید است و برای آقایان مضر است.

تعبیر خواب: شیر – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا