تعبیر دیدن خاکستر در خواب دیدن زغال سنگ در خواب

مطالب: رویای خاکستر زغال سنگ راه رفتن روی خاکستر در رویای یک دختر مجرد ، یک زن متاهل و یک زن باردار ، در حال سوختن ذغال سنگ سیاه

تعبیر خواب در مورد عناصر ، زغال سنگ و خاکستر

  1. پول حرام است که بسوزد و گفته شد که این مبلغی از سلطان است.
  2. گفته شد که خاکسترها کلمات یا دانش غلطی هستند که مفید نیستند
  3. هر که خواب ببیند: اینکه خاکستر می زند ، یا آنها را حمل می کند یا آنها را جمع می کند ، دروغ از کلام یا دانش منتقل می شود و از آن سودی نمی برد ، و خاکستر دلالت بر غم و تیرگی چشم ، یا گمراهی پس از راهنمایی دارد.
  4. شاید این نشان دهنده سرکوب فتنه و شر و امنیت از ترس باشد و خاکسترهای جمع شده از کوره ها نشانگر پول صدقه درب منزل وی است و دود برای آن وجود ندارد. لطف و قدرت
  5. هرکس در دامن خود آتش سوزی ببیند ، همسرش اگر متاهل باشد ، آن را حمل می کند ، و اگر ببیند آتش از آسمان نازل می شود و او را می سوزاند ، و سوزش بر او تأثیر نگذاشت ، سربازان به خانه او نازل شدند. و کسی که آتش را به ویرانه شعله ور می کند و مردم را به آن فرا می خواند ، سپس آنها را به گمراهی و بدعت دعوت می کند ، و او را از آسیب دیدگی او پاسخ می دهد ، و هر که ببیند خانه او سوخته است ، خانه اش بلافاصله ویران می شود.
  6. و هرکس در خواب ببیند در آتشی است که نمی تواند آن را آزاد کند ، بر اساس داستان ابراهیم صداقت ، سلطه و پیروزی بر دشمنان خود بدست خواهد آورد.
  7. و هرکسی که آتش ، شعله یا جرقه ای را خاموش ببیند ، در محلی که خاموش شد ، در شورش ها ، درگیری ها و خصومت ها زندگی خواهد کرد.
  8. و هرکسی که می بیند آتشی در خانه اش به خاطر نور مردمش می سوزد ، آن خاموش می شود ، سپس خانه دار می میرد. اگر این در کشوری باشد ، مرگ علمدار اصلی آن است. اگر در باغ او خاموش شود ، پس از آن مرگ او یا خانواده اش است.
  9. اگر خاموش شود و در خانه او باد باشد و روشن شود ، سارقان وارد خانه او می شوند و اگر ببیند که آتشی برافروخته و در پی جنگ بوده است ، اگر خاموش شد ، مورد ظلم واقع شد ، و اگر تاجر بود ، سودی نمی برد.

خاکستر

چشم انداز زغال سنگ – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا