تعبیر دیدن پله ها در خواب ، بالا یا پایین رفتن از پله ها در خواب

خواب روی پله برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای ابن سیرین ، به سختی ، یک نردبان چوبی یا آهنی ، پله های بلند یا کوتاه

 1. نردبان در خواب به طور کلی به دلیل یا وسیله ای اشاره دارد که شما را قادر می سازد به اهداف خود برسید و به آنچه می خواهید برسید
 2. یک شخص یا چیز اخلاقی دیگر ممکن است یک علم یا اقتدار باشد
 3. بالا رفتن از پله ها در خواب ، ممکن است به مسافرت اشاره داشته باشد ، مخصوصاً اگر بالا رفتن برای دیدن چیزی است
 4. بالا رفتن از پله ها در خواب ، به منظور شنیدن حدیث یا گفتاری که نشانگر ارتقا at در کار باشد
 5. یا جایگاه مهمی بدست آورید.
 6. نردبانی که در خواب روی زمین پرتاب شده نشان دهنده بیماری است
 7. نردبان شکسته روی زمین در خواب ، ممکن است نشان دهنده متوقف شدن اوضاع باشد ، و همچنین ممکن است مرگ را نشان دهد
 8. نردبان گرفتن و قرار دادن آن به صورت قائم نشان دهنده بهبودی برای بیماران ، و خوبی و تسهیل برای افراد غیر بیمار است
 9. افتادن به سوراخ با استفاده از نردبان در خواب خوب نیست و ممکن است نشانگر افتادن در بدبختی ها باشد
 10. بیرون آمدن از سوراخ با استفاده از نردبان در خواب ، نشانگر شادی ، لذت و خوبی است
 11. پایین رفتن از پله ها در خواب ممکن است به معنای گذراندن دوره های دشواری باشد که به آرامش ختم می شوند ، مخصوصاً اگر به مکانی امن برسد
 12. نردبان بلند در خواب ممکن است نشان دهنده طول عمر ، سفر و ازدواج باشد

حقوقدانان تعبیر خواب می گویند اگر شخصی در خواب ببیند که از پله ها پایین می رود ، این نشان می دهد که این فرد از موقعیت خود پایین آمده و از اختیاری که مالک او است چشم پوشی می کند ، اما اگر این فرد زن مریضی داشته باشد ، این نشان دهنده مرگ او است.

دانشمندان تعبیر خواب این را می گویند

یکی از رویاهای ناخوشایند دیدن آن در خواب است ، همانطور که نشانگر نزول است ، در حالی که صعود نشان دهنده دستیابی به خواب است.

ابن سیرین می گوید اگر شخصی در خواب ببیند که از پله ها پایین می رود ، این نشان می دهد که این فرد در زندگی خود با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد ، و همچنین نشان می دهد که در زندگی این شخص شخص بدی وجود دارد و این شخص صدمات زیادی به او وارد خواهد کرد.

ابن سیرین همچنین می گوید اگر دختری در خواب نردبان ببیند ، این نشان می دهد که چیزهای زیادی در زندگی این دختر تغییر خواهد کرد. اگر ببیند که در خانه یکی از دوستانش از نردبان بالا می رود ، این نشان می دهد که او با افراد این خانه ازدواج خواهد کرد ، اما اگر در خواب ببیند که از پله ها پایین می رود ، این نشان می دهد که این دختر در خواب در معرض مشکلات روانی بسیاری قرار خواهد گرفت و از شکست می ترسد.

ابن شاهین در مورد می گوید

این یکی از آرزوهای قابل ستایش است ، کما اینکه اگر شخصی در خواب ببیند که از نردبانی ساخته شده از خاک رس بالا می رود ، این نشان دهنده خوبی و رزق و روزی بسیار است. از سنگ مرمر ، این نشان می دهد که این فرد در میان مردمش

اما اگر شخصی در خواب ببیند که ایستاده است ،

این نشان می دهد که این فرد از مشکلات زیادی رنج می برد و در زندگی با موانع زیادی روبرو است و نمی تواند به آرزوی خود برسد. اما اگر ببیند که به راحتی از نردبان پایین می رود ، این نشان می دهد که او تجربه خواهد کرد یک شکست شدید در زندگی او و بسیاری از چیزها را از دست خواهد داد.

تعبیر دیدن نردبان – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=44O143EWR5w

تعبیر خواب درباره بالا رفتن از پله در خواب – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=iBW392to3GU

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا