تعبیر دیدن ماهی های بزرگ در خواب دیدن ماهی های کوچک در خواب

تعبیر دیدن ماهی در خواب برای یک زن باردار

تعبیر خواب درباره ماهی کبابی

تعبیر خواب درباره ماهی خام

خوردن ماهی در خواب

ماهی سرخ شده در خواب

تعبیر خواب درباره ماهی های بزرگ و کوچک

هرکس ببیند که ماهی یا ماهی بزرگی را می گیرد یا صید می کند ، این یک فایده است که از یک موضوع به او منتقل می شود. در مورد صید ماهی کوچک یا نگه داشتن آن با دست ، این یک نعمت است که بیننده را غرق می کند یا رفتن به لذت و منفعت در یک موضوع. از فریب یا گرفتن پول دیگران به طرز حیله گرانه.

و نرمی ترازوها برای ماهیان بزرگ و کوچک نشان دهنده وضعیت بدی است که به وجود می آید و ماهیانی که مقیاس ندارند نشان دهنده کارهای کاذب ، بدعت ها یا بیماری است که باعث خستگی می شود بیماری که در آن سلامتی او می لغزد و وضعیت او خراب می شود.

هر کسی که دریابد که می خواهد ماهی بزرگی مانند نهنگ یا کوسه را صید کند و به آن دست پیدا نکند ، پس پول او در دست شخص دیگری است که آن را انکار می کند و ممکن است به دست آوردن آن جز با سختی و خستگی مانند خستگی از گرفتن یک نهنگ یا کوسه.

تفسیر ماهی – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا