تعبیر دیدن یک مار کوچک در خواب ، یک مار کوچک در خواب

ما تعبیر خواب مارهای کوچک را برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای ابن سیرین ، برای مارهای رنگی ، یک مار کوچک سیاه ، مارهای زرد در خانه به شما پیشنهاد می کنیم

تعبیر دیدن یک مار کوچک در خواب ، یک مار کوچک در خواب

مارهای کوچک در خواب توسط ابن سیرین

 1. مار در خواب نمادی از دانش ، شفا ، فریب زنان یا دشمنی است
 2. و تعداد زیاد مارها نشان دهنده خیانت ، خیانت و نفرت از سوی بستگان است
 3. به همین ترتیب ، مارهای زیاد نشان دهنده حیله گری دوست ، همسایه کینه توز و انسان شرور است
 4. مارهای کوچک در خواب بیانگر مشکلات یا نگرانی های زودگذر هستند
 5. و اگر روی وسایل خانه بالا برود یا روی آن بخزد ، پول را نشان می دهد
 6. این کودکان را در بالای تخت یا روی تخت نشان می دهد
 7. و مارهای کوچک در صورت رنگی بودن نشانگر حیله گری زنان است
 8. و اگر مار سیاه است و توسط مارهای جوان احاطه شده است ، پس از آن با افزایش نجابت و سیاهی تعبیر می شود
 9. و اگر یک سفید کوچک باشد ، نشانگر پدربزرگ او در کارش است
 10. یک مار کوچک از هر رنگ به دو صورت تفسیر می شود: یک دشمن ضعیف یا یک دشمن از خانواده اش
 11. مار کوچک یک کودک کوچک است ، اگر برای نر سفید و اگر برای زن سیاه باشد ، و مرگ او در خواب بعد از زندگی او ، مرگ یک کودک کوچک است.
 12. هرکس در خواب ببیند یک مار سفید کوچک در جیبش دارد ، یا از لباسش بیرون می آید ، یا از زیر تختش بیرون می آید ، و از آن نمی ترسد ، یا از آن نمی ترسد ، مثل اینکه با آن آمیخته شده باشد. او در زندگی اش ، پس این نشانگر پول و رزق و روزی است.
 13. اگر آن را در دست خود نگه دارد و مانند آن باشد كه صاحب آن باشد ، اگر صاف باشد و در هرچه بخواهد از او اطاعت كند ، آنگاه طلا و بشقابي بدست خواهد آورد تا گنجي را بين دستان خود جمع كند ، يا با زن خوب يا با صالح بچه ها برای او یا با مقدار زیادی پول
 14. و اگر مار سفید صاف نباشد ، این نشان دهنده برخی اسرار است که ممکن است در مهمترین امور زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد ، و او خلاف این را می داند ، و شوکه خواهد شد.
 15. اما اگر او از مارهای سفید یا سیاه کوچک ، چه در بدن ، آستین یا تخت خود ، ترس دارد ، این نشانگر فقر است
 16. و این نشان دهنده دشمنی نزدیک به شما ، چه در موقعیت و چه در خانواده است که برخلاف واقعیت آنچه در درون او است ، شما را دنبال می کند و چیزی جز عشق به شما نشان نمی دهد.
 17. مار سیاه از مار سفید قدرتمندتر و سمی تر است ، و در تفسیر خصمانه تر و نفرت انگیزتر است

تفسیر مار – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا