تعبیر گزش لاک پشت در خواب برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک جوان مجرد

یک لاک پشت در خواب با درد و بدون درد برای یک دختر و یک مرد مجرد
تعبیر گزش لاک پشت در خواب برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک جوان مجرد

هر کسی که در خواب ببیند لاک پشت او را گاز می گیرد ، خوشبختانه در دانش است. اگر در خواب احساس درد کند ، از این دانش بهره مند می شود و اگر درد را احساس نکند ، دانش و اعتبار او از بین می رود. نیش در خواب یک زن باردار یک زن متولد می شود ، و او در یک خواب یک لیسانس نامزد شده است. در مورد مردی که می بیند انگار لاک پشت او را گاز می گیرد در حالی که خواب است ، اگر تنها باشد ازدواج می کند و زایمان می کند در صورت ازدواج با یک دختر ماده

تعبیر دیدن لاک پشت – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=ykWVn0z-OHo

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا