تعبیر حافظه فلش در خواب ، چشم انداز فلش لپ تاپ کامپیوتر

Flash Memory تعبیر خواب درباره لپ تاپ در خواب توسط ابن سیرین
تعبیر خواب در مورد لپ تاپ در خواب برای زنان مجرد

اسرار ارزشمندی را نشان می دهد که پس از نگهداری از آنها گم می شود از بین بروند. این نشان دهنده هشدار نسبت به چیزی است که بیننده از دست داده است ، مانند وجود تومورهای سرطانی و دیگران ، یا چشم بدخواه و حسود. همچنین سرعت دسترسی به یک هدف را نشان می دهد. یا افکار سریع محو و نشت کننده را نشان می دهد

تعبیر کامپیوتر در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا