تعبیر: من پسرم را در خواب كشتم ، رویای كشتن پسرم در خواب

رویایی در مورد کشتن پسرش در خواب برای یک مرد متاهل ، یعنی من یک مرد را کشتم ، با دیدن اینکه خودم را کشتم
تعبیر: من پسرم را در خواب كشتم ، رویای كشتن پسرم در خواب

هرکس در خواب ببیند که پسرش را کشته ، خداوند متعال به او روزی حلال عطا می کند و گفته شد که او به خاطر پول به فرزندش ظلم کرده است
هرکس در خواب ببیند کسی را کشته و خون از بدن او جاری شده ، به اندازه خون به او پول داده می شود و اگر از او خون ریخته نشود ، او متفاوت است
هرکس در خواب ببیند که مردی را کشته و رگهایش می ریزد ، آنگاه فرد مقتول آنچه را که از زبانش متنفر است از قاتل می گیرد و گفته می شود که او از او بهتر عمل می کند.
هر کس در خواب ببیند که یک روح را کشته است و نمی داند چیست ، پس دشمن خود را برنده خواهد شد و از اندوه و نگرانی نجات خواهد یافت
هرکس در خواب ببیند که خودش را کشته ، توبه به او داده می شود
هر کس در خواب ببیند که گروهی از مردم او را کشته اند ، پس او خوب خواهد شد و از حاکم یا کسی که جای او را می گیرد بهره مند می شود
هر کس ببیند که گروهی از مردم یکدیگر را کشته اند ، این بیان بدعت در میان آنها است

تعبیر خواب درباره کشتن واسم یوسف – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=Qb809F09W44

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا