تعبیر کشتن مار در خواب شما مار را در خواب کشتید

دیدن کشتار و کشته شدن مار در خانه ، اتاق ، تخت و تخت ، یک مار زنده زرد و سیاه در خواب یک زن مجرد ، یک زن متاهل و یک زن باردار از ابن سیرین

معنی کشتن مار در خواب

 1. کشتن یک مار سیاه بیانگر مبارزه شخص با هوی و هوس شخصی وی و تمایل به بی عملی ، بی حالی یا افکار منفی است.
 2. و این رویا یک مبارزه تلخ با شخصی را نشان می دهد که دشمنی و نفرت نفرت انگیزی نسبت به بیننده خواب دارد.
 3. اگر صاحب خواب ببیند که آن مار را با سنگی خرد می کند یا سرش را خرد می کند ، یا با استفاده از چاقو یا اسلحه شکاری می بیند ، یا می بیند که آن را شلیک می کند ، می سوزاند ، خفه می کند یا در آب غرق می کند ، سپس او بر شهوترانی های خود پیروز می شود ، یا دشمن خود را فتح می کند و بر او پیروز می شود.
 4. اگر صاحب خواب ببیند که آن مار را پس از ذبح یا پوست آن می خورد ، از دشمنش سود می برد
 5. اگر ببیند خودش را در حال دفن مار زنده دارد ، دشمن خود را می بخشد و اختلاف بین آنها خاتمه می یابد
 6. هر کسی در خواب ببیند که یک مار سیاه را می کشد ، اما مار دوباره زنده می شود ، این تعبیر او است که خواب بیننده از خاطرات دردناکی رنج می برد که هر وقت در بیداری یا ذهن هوشیار او ظاهر شوند ، او را آشفته می کند و از نظر روانی او را عذاب می دهد
 7. زدن یک مار سیاه بدون کشته شدن در خواب بیانگر وابستگی شدید رویابین به اشتباهات و خلق و خوی او است و او قادر به ترک عادت های بد خود و یا ترک آنها نیست و این تعبیر در مورد بقیه رنگ های مار در خواب اعمال می شود. ، به جز سبز.
 8. کشتن و ضربه زدن به مار زرد در خواب بیانگر خلاص شدن از بیماری و اقدام به بهبودی است اگر خواب بیننده بیمار باشد
 9. کشتن یا ضربه زدن به مارهای زرد نماد خلاص شدن از افکار منفی مانند شک ، حسادت ، دشمنی یا نفرت است. این رویا همچنین نشان دهنده کنترل رویابین بر شخصیت و توانایی او در کنترل خود است که به وی اجازه می دهد با خرد و صبر با مشکلات یا بحران ها روبرو شود. .
 10. دختر مجردی که در خواب می بیند مارها را می کشد ، در بسیاری از مسائل از جمله عملی و احساسی به موفقیت دست خواهد یافت.
 11. زنی متأهل که در خواب مارها را می کشد ، از نگرانی ها و گرفتاری های برخی افراد که نسبت به او نفرت ، کینه و حسادت دارند خلاص می شود.

مار را بکش – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا