تعبیر کشتن گربه سیاه در خواب تصویری از کشتن گربه ها در خواب

تعبیر خواب در مورد گربه سیاه در خواب توسط ابن سیرین
ذبح گربه

تعبیر دیدن گربه ها در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب گربه های سفید ابن سیرین

خواب دیدم که گربه ای را کشتم

کشتن گربه ، خواه گربه سیاه باشد ، گربه سان ، گربه خانگی یا گربه ای که در جاده ها باشد ، همه اینها به موضوع گربه و کشتن آن مربوط می شود ، اما رنگ و محل آن متفاوت است و گربه سفید همیشه نشان دهنده خیانت ، پست بودن ، نفرت و حیله گری از دیگران است ، و گربه سیاه نشانگر حسادت و چشمهایی است که شما دنبال می کنید ، یا زنانی که در کمین هستند ، یا کسانی که توطئه علیه شما ، یا سیاه یا گربه به معنی پرز و زوال نگرانی است. هر کسی ببیند که او گربه را می کشد ، این نشان می دهد که او یک دزد یا کسی را که مخفی وارد خانه اش می شود یا اسناد و مدارک کار خود را اختلاس می کند ، می گیرد آنها را می بیند یا چیز خاصی را که هیچ کس دوست ندارد برای دیدن او ، مهم این است که کشتن گربه در اینجا باعث می شود موضوع کسی را که برای شما دنبال می کند یا چیزی را می دزد ، چه از خانه و چه از بیرون سرقت کند ، فاش کنید

در مورد ذبح گربه با چاقو یا هر وسیله تیز ، این نشان دهنده خلاص شدن از شر حسادت و غلبه بر کسانی است که در کمین شما هستند تا شما را به شرارت بکشاند. به همین ترتیب ، ذبح گربه سفید نشانگر فرار از سختی ها و ذبح گربه سیاه است. نشانگر بهبودی از حسادت ، جادوگری و چشمهای بدخواه است. انداختن گربه با سنگ یا ضربه زدن به پاها یا ضربه زدن به آن با چوب خوب نیست ، زیرا ضربه زدن به گربه در خواب ممکن است غم و اندوه را برای بیننده ایجاد کند و نشان دهنده یک مصیبت برای او و خانواده اش. در مورد کسی که می بیند او گربه را کشته و سپس گربه دوباره به زندگی برگردانده است ، این نشان می دهد که بیننده مهم نیست که چه اتفاقی دارد. او در تلاش برای حل او بود ، زیرا در غم و اندوه در جای خود باقی بماند ، و این انگیزه او را فراهم آورد تا خود را فروتن کند و کمک کند که قبلاً از دیگران برای خلاص شدن از بلای خود خودداری کرده بود ، و این گواهی است بر استکبار بینا نسبت به کسانی که قبلا برابر هستند خدا با او یا از نفوذ او در گناهان است ، و در همه موارد او باید در مورد کار خود توبه کند

گربه ها را بکش – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا