تعبیر بریدن سر مار در خواب – تصور بریدن سر مار در خواب

توضیح کشتن مار سبز زرد یا مار سفید قهوه ای سیاه خوردن گوشت مار برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای ابن سیرین و امام صادق

تعبیر بریدن سر مار در خواب

هرکس از شما در خواب مار ببیند ، دشمن بودن او را نشان می دهد و هرکس سر مار را قطع کند ، این پیروزی بر این دشمن است

در مورد سر یک مار پخته شده ، این نماد سرمایه ، اعتماد ، یا ارث است ، بنابراین هرکس در شام یا ناهار خود سر مار را بخورد ، پول یا موقعیت می گیرد.
و اما زن مجردی که در خواب می بیند گویی مار یا سر مار بلعیده است ، پس این تعبیر آن از ازدواج است ، انشا Godالله عالی ترین ، زیرا این تعبیر در مورد زن مطلقه و بیوه است. که هنوز به چهل سال نرسیده است.

یک زن متاهل که می بیند یک گلدان آبگوشت یا برنج با سر یک مار آماده می کند و متوجه می شود که آن غذا به خوبی آماده شده یا آماده شده است ، بنابراین آن را به شوهرش هدیه می دهد یا بعضی از فرزندانش آن را می خورند. (تفسیر آن با جادو یا سحر جایز نیست). زیرا زبان رویا در اصل خود یک زبان جادویی است و برترین است

در مورد گزش مار در سر ، این خواب بیننده را از افکار منفی ، سبک زندگی تصادفی یا رفتار نامناسب خود که در بیداری دنبال می کند ، هشدار می دهد. نیش مار در این زمینه خاص زنگ هشدار دهنده ای است که رویابین یا خواب بیننده را به تمام حسابهای او را مرور کنید.

YouTube Snap Decapitation

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا