تفسیر کلمه خدا در خواب – چشم انداز کلمه خدا در خواب

تعبیر خواب درباره نوشتن کلام خدا
تعبیر خواب و دیدن یاد خدا در خواب که ابن سیرین برای شما توضیح داده است
لطفاً فونت کلمه را توضیح دهید

کلمه جلالت در خواب توسط ابن سیرین

اعلیحضرت خدا در خواب
هر کس خدا را در خواب بدون قیاس ببیند ، به این معنی که او نوری درخشان است ، فقط می داند که به او می رسد
عدالت ، آسودگی و خروج از نگرانی هایش و اینکه در مسیر نیک قدم می گذارد و از همه موانع زندگی اش جان سالم به در خواهد برد

چشم انداز کلمه خدا – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا