تعبیر کمردرد در خواب – دید کمر درد در خواب

درد تعبیر خواب
پشت در خواب ، تعبیر خواب ، معنی خواب توسط ابن سیرین ، تعبیر خواب درباره کمردرد برای مردگان
تعبیر دیدن مادر در خواب توسط ابن سیرین
تعبیر کمردرد در خواب

کمردرد نشان دهنده مرگ برادر است. گفته شد که برادر با پشتی کبود شده و گفته شد که کمردرد به کسی گفته می شود که مرد با آن پارسا باشد ، مانند پسر ، رهبر و دوست ران نشان می دهد که صاحب آن نسبت به قبیله خود سوusاستفاده می کند ، درد این مرد نشان دهنده مقدار زیادی پول است و بریدن کف آن نشان دهنده زمان است

تعبیر دیدن کمردرد – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=0i9euwsM3AA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا