تعبیر واژن زن در خواب دیدن عورت های زن در خواب

معنی یک رویا در مورد لمس واژن با مو ، چه سیاه و سفید ، چه مویی ، دیدن واژن تمیز برای زنان مجرد ، زنان برهنه برای زنان متاهل ، برای زنان باردار ، برای زنان مطلقه ، برای مردان متاهل و مجرد ، و بیشتر توسط ابن سیرین

تعبیر نماد ولو در خواب

 1. هر کس قسمت خصوصی زن را ببیند یا آن را لمس کند ، در امور دنیوی به قسمت خصوصی اشاره دارد
 2. دیدن واژن زن به گونه ای که انگار مانند آلت تناسلی مرد تغییر شکل داده است. اگر او باردار نباشد ، این رویا می تواند نشان دهد که زن هرگز زایمان نخواهد کرد و اگر زایمان کند ، از او ترسیده می شود.
 3. با دیدن درمان واژن همسرش ، او را خوشحال می کند ، مگر اینکه واژن طبیعی ، جامد یا فلزی باشد ، پس وی از واژن ناامید می شود.
 4. عدم امکان درمان ووای زن ، نشان دهنده ناتوانی پس از زور
 5. اگر یک دختر مجرد بکر بودن خود را ببیند ، این نشان دهنده ازدواج او است
 6. دیدن تسکین دختر کوچک ، لذت ، لذت و لذت در جهان است
 7. و دیدن حفره کوچک ، پیروزی
 8. اگر یک دختر مجرد واژن خود را از آهن ببیند ، این نشان دهنده ازدواج او است و او را از چیزی که متنفر است هشدار می دهد
 9. عدم امکان درمان واژن همسر ممکن است حاکی از تسلط وی بر آن باشد
 10. تصویری از مشاهده واژن زن با نگاهی به شهوت. این رویا بیانگر ورود به یک تجارت مشکوک یا نفرت انگیز است.
 11. واژن یک زن در خواب شادی ، تسکین ، ازدواج برای لیسانس ، سفر ، آشکار کردن اسرار است. این در ، قبله و قبر است. این ممکن است به فریب اشاره داشته باشد.
 12. دیدن واژن زن به گونه ای که انگار به عنوان یک مرد مرد تغییر شکل داده است اگر زن حامله باشد ، پسری به دنیا می آورد که در خانواده اش رابطه ای برقرار خواهد کرد
 13. دیدن التهاب بزرگ ضرر است
 14. اگر زن باردار قسمت خصوصی خود را در خواب ببیند ، این به کودک مربوط می شود
 15. دیدن تبدیل شدن یک مرد مرد به واژن زن ، نشانگر تحقیر و خضوع است
 16. مکیدن واژن زن در خواب
 17. یک زن متاهل اگر واژن خود را ببیند نشانگر بارداری و تولد نوزاد است
 18. دیدن واژن زن از پشت چیزی است که شما نمی توانید و نمی توانید به سراغتان بیایید
 19. یک زن متاهل اگر واژن خود را از آهن یا فلز ببیند ، نشانگر عدم امکان امور و ناامیدی در امور این جهان است ، زیرا این امر نشان دهنده جدایی کودک است.

تعبیر قسمت های خصوصی زن در خواب – YouTube

تعبیر واژن زن در خواب دیدن عورت های زن در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا