معنی دمپایی در خواب ، دید دمپایی توسط ابن سیرین

دمپایی در خواب برای یک زن متاهل
دمپایی در خواب برای یک زن باردار
دمپایی در خواب برای یک مرد
معنی دمپایی در خواب ، دید دمپایی توسط ابن سیرین

اگر در خواب دمپایی می بینید ، این پیش گویی می کند که به یک عشق ناموفق یا یک ازدواج ناموفق وارد خواهید شد

شما لذت خود را با افراد متاهل پیدا خواهید کرد ، و این منجر به مشکلات و حتی رسوایی خواهد شد

اگر خواب ببینید دمپایی های شما زیبا هستند ، این امر پیش بینی می کند که درگیر یک رابطه نابخردانه و رسوا کننده خواهید شد که تحقیر دیگران را در پی خواهد داشت.

تعبیر دیدن دمپایی – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=3GnXxAcbRYQ

دمپایی در رویایی
https://www.youtube.com/watch؟v=JtiR9_IgrG8

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا