تعبیر کودک نابینا در خواب دید کودک نابینا در خواب

معنای کودک نابینا یا نابینا در خواب برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل که باردار و مطلقه است

تعبیر کودک نابینا در خواب

کودک نابینا در خواب نماد جنبه های منفی بیننده به سمت خود و عدم توانایی او در هدایت خود به سمت مسیر صحیح است و اینکه او به طور تصادفی در اداره امور خود عمل می کند ، که در نهایت ممکن است منجر به اشتباه شود.

نابینایی کودکان در بینش خوب نیست زیرا خبر بد و ناکامی را بیان می کند و یک کودک نابینا در بینایی بدشانسی و همچنین دختر دختر را بیان می کند.

توضیح نابینایی – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا