تعبیر شمع در خواب دیدن موم در خواب

معنی شمع برای مجرد ، برای متاهل ، برای باردار ، برای مطلقه ، خواه خاموش یا روشن كردن شمع های خاموش سفید ، خرید و بیشتر توسط ابن سیرین ، امام الصادق و النابلسی

تعبیر شمع در خواب دیدن موم در خواب

دانشمند بزرگ محمد بن سیرین می گوید دیدن شمع در خواب ممکن است نشان دهنده خوبی های زیادی باشد ، در حالی که دیدن شمع های در حال سوختن ممکن است نشان دهنده رزق و روزی فراوان و پول زیادی باشد که به زودی به بیننده وارد می شود ، اما اگر شخصی در شمع های خاموش رویایی در جشن ها ، این چشم انداز نشان می دهد که رویابین از مشکلات ، نگرانی ها ، اختلافات و مشکلاتی که رنج می برد خلاص می شود.

اگر می بینید که با شعله ای روشن و ثابت می سوزد ، این به معنای پیوند اطرافیان و ثروت در زمینی استوار است. خواب دیدن یک دختر برای قرار دادن شمع در قالب به این معنی است که او یک پیشنهاد غیر منتظره برای ازدواج و دیدار شاد با اقوام دور پیدا خواهد کرد.
اگر او شمع روشن کند ، به دلیل مخالفت والدین ، ​​مخفیانه با معشوق خود ملاقات می کند. اگر می بینید که یک شمع به مایع تبدیل می شود ، دشمنانی هستند که علیه شما گزارش تهیه می کنند. اگر شمعی دمیده شود ، خبر اخبار غم انگیز را پیشگویی می کند. دوستان مرده یا در پریشانی پریشان هستند

دیدن یک شمع در خواب نشان دهنده پسر سخاوتمند یا حاکم است و دیدن موم در خواب نشان دهنده حالت و غرور است و دیدن گودی موم نشان دهنده پول حلال پس از تلاش و تلاش است. در مورد دیدن شمع برای یک لیسانس ، این نشان دهنده همسر ، پسر یا قضاوت خوب برای متاهلین است.

دیدن یک شمع در خواب بیانگر ثروت فقیر و هدایت نادان است و هرکس در خواب ببیند که در خانه او شمع سوزانی وجود دارد و خانه با نور روشن می شود ، بیانگر افزایش لطف ، حالت ، افتخار است. و اگر بازرگان باشد ، در تجارت سود می برد و نشانگر تولد فرزندانش است.

و هرکس در خواب ببیند که شمع روشن شده را از شخصی گرفته ، نشانگر قدرت و غرور است ، و هر کسی که ازدواج کرده باشد و در خواب ببیند که در دست وی یا در خانه او شمع روشن است ، این نشانگر تولد او است یا یک پسر بخرد ، یا او یک خدمتکار بخرد یا در صورت مجرد بودن ازدواج خود و بازگشت غایب از سفر با سلامتی را نشان دهد.

و هرکس در خواب ببیند که در شهر او شمعهایی در حال سوختن است ، نشانگر عدالت حاکم و امام است ، و نشانگر فراوانی شادی و عروسی است ، و هرکس در خواب ببیند که در مدرسه یا مسجد شمع روشن می شود ، این نشان می دهد که مردم شهر مشغول اطاعت ، عبادت و علم هستند.

و هر کس که در خواب ببیند که شمع سوزانی در دست دارد ، پس از آن خاموش می شود ، نشانگر مرگ همسرش است و نشانگر تغییر وضعیت او در صورت عدم ازدواج است. او کمبود نور را مشاهده کرد ، عدم خرد و فضل او ، و هرکس شمعی در دست داشت که روشن نبود ، نشانگر فقدان نعمت است.

هنگامی که یک دختر تنها در خواب یک شمع سفید می بیند ، این دید ممکن است احساسات جذاب و عاشقانه عاطفی او را نشان دهد ، در حالی که دیدن یک شمع سوزان ممکن است نشان دهنده ارتباط او با یک رابطه عاشقانه قوی باشد که او را به یک شخص متصل می کند ، و اغلب نشان دهنده ورود بزودی خبرهای شاد ، شاد و دلنشین.

اگرچه دیدن یک شمع سفید ممکن است نشان دهنده ازدواج نزدیک با مردی با اخلاق بالا باشد ، اما اگر دختر مجرد در خواب ببیند شمع سبز خاموش شده است ، این بینایی ممکن است سالی پر از نگرانی ، مشکلات و غم ها را نشان دهد.

دانشمند ابن سیرین می گوید دیدن شمع در خواب برای یک زن متاهل ممکن است نشانگر راحتی ، ثبات و زندگی شاد باشد ، در حالی که دیدن یک شمع تنها نشان دهنده تحقق آرزوها ، جاه طلبی ها و اهدافی است که می خواهید به دست آورید و این اغلب نشان می دهد ورود خبرهای خوش ، خبرهای خوب و اتفاقات خوشایند برای آن در آینده. دیدن یک شمع روشن در خواب ممکن است نشان دهنده ثبات و عشق او به همسرش باشد.

یک زن باردار که در خواب شمع می بیند ، ممکن است بینایی نشانگر تعداد ماههای بارداری او باشد ، در حالی که دیدن موم در حال سوزش ممکن است نشان دهد که خداوند یک فرزند پسر را برای او فراهم می کند ، در حالی که شمع های خاموش را می بیند ، ممکن است بینایی نشان دهد که خدا یک فرزند دختر برای او فراهم کنید.

حقوقدانان تعبیر خواب می گویند اگر مردی در خواب موم درخشان ببیند ، این چشم انداز می تواند نشان دهنده تغییر مثبت در زندگی جدید باشد ، در حالی كه دیدن موم سفید در خواب برای یك جوان مجرد خبر خوبی برای او است با یک دختر صالح با اخلاق بالا ازدواج کنید ، و دیدن احتراق موم در خواب ممکن است نشان دهنده بسیاری از خوبی ها ، رزق و روزی و پول باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا