تعبیر خواب در مورد نوشیدن آب ، تشنگی و هیدراتاسیون در خواب

معنای نوشیدن زیاد آب و سیر نبودن برای یک زن مجرد برای یک زن متاهل برای یک زن باردار برای ابن سیرین از بطری که من خواب نوشیدن آب را در سر داشتم

تعبیر آب آشامیدنی در خواب

 1. آب غالباً خوب است ، به شرطی که صاف یا آشامیدنی باشد
 2. هرکس از چاه آب شیرین خالص بنوشد ، یا خود را از آن سیراب کند ، و انتهای چاه را پیدا نکند ، و آب چاه در خواب او تمام نشود.
 3. هرکس مجرد باشد ، چه دختر و چه پسر جوان ، اگر از نوشیدن آن لذت ببرد یا پس از تشنگی خود را با لذت فرو نشاند ، ازدواج خواهد کرد.
 4. و اگر خواب مربوط به زن یا مردی متاهل است و اگر او هنوز با همسرش ازدواج نکرده است یا آرزوی آن را ندارد ، پس با او ملاقات می کند و آنچه را که می خواهد به دست می آورد.
 5. و اگر او در مشاجره با شریک زندگی خود ازدواج کرده یا ازدواج کرده باشد ، این صمیمیت و محبت بین آنها است
 6. هر کس غیر از همه موارد ذکر شده در بالا باشد ، پس او نافرمانی یا کافر خواهد شد و وارد اسلام می شود یا گناه خود را جبران می کند
 7. و اگر صاحب دانش بود ، به دانش فراوان دست یافت ، و اگر تاجر بود ، در کار خود به سود حلال و خوبی رسید.
 8. هر کس در خواب یک زن یا مرد ببیند که آب شفاف نیست و چیزی به آن آلوده است و رنگ یا طعم آن را تغییر می دهد ، این نشانگر یک عمل حرام یا یک گناه مرتکب بیننده است. یا این یک گناه بزرگ بود ، یک ممنوع رابطه ، رابطه ناخوشایند ، دانش فاسدی که می آموزد ، یا چیز شیطانی که برای او ممنوع است.
 9. اگر بیننده ای از یک مرد یا یک زن ، چه دختر ، متاهل یا باردار ، مشروب بخورد و از خانه ای که خیانت صاحبش را می داند بنوشد ، یا از یک خانه مسیحی بنوشد ، پس او یک هدیه عالی و اقدامات فاسد و روابط ممنوع مانند به عنوان رابطه جنسی ، زنا ، ارتباط یا اختلاط
 10. هر کس آب خالصی بنوشد که به هیچ رنگ آلوده به رنگ و طعم آن آلوده نباشد و از منبع آن مانند چاه یا محل آب آشامیدنی در جاده یا خانه اش ناشی شود ، به تناسب مقدار آن به خوبی و لذت می رسد. از نوشیدن او
 11. و لذت بردن از آب بیانگر ازدواج ، همسر یا زندگی زناشویی است و در مورد آب تیره ، در همه شرایط خوب نیست ، مگر اینکه بعد از آن مشخص شود.
 12. هر کس که آب خالص بنوشد ، یا آب زلال رودخانه ، باران شدید یا چاه پر را ببیند و از یکی از آنها بنوشد ، در کار خود به ایمنی می رسد.
 13. اگر او آب را در دهان خود جوید ، یا حرکت آب را در دهان خود احساس کرد ، یا دهان خود را شستشو داد ، این نشانگر دشواری زندگی بیننده است و او تغییر بهتری خواهد کرد.
 14. گفته شد که ایمنی دشمنان ، مخالفان و ماشینکاری ها.
 15. هرکس در مقادیر بسیار زیادی آب بنوشد و آب آن صاف باشد ، این نشان دهنده طول عمر بیننده است
 16. و گفته شد که اگر او بعد از تشنگی یا سیراب شدن آب بنوشد ، یا کسی آن را سیراب کند ، یا حیوان یا گیاهی ، پس او در خود نیکی به دست می آورد ، یا ازدواج شاد برای مجرد و مجرد ، و پول و خوشبختی برای متاهلین ، یا راحتی در زندگی ، که برای زن باردار ایمنی و لذت است.
 17. هرکس از آب مطلق مانند رودخانه یا چاه یا آب در جاده ای که هیچ کس مالک آن نیست ، یا باران شدیدی که کاسه او را پر کند بنوشد ، بیننده تا قناعت به زندگی خوب ، خوبی ، بهره و رزق و روزی می رسد.
 18. اگر آب کدر ، آلوده یا بوی نامطبوع داشته باشد ، در زندگی بیننده عکس است
 19. هرکس از آب خانه شخصی بنوشد ، اگر به خواست صاحب خانه یا صاحب آب باشد ، پس از آن از شخصی نزدیک یا وابسته به یکی از نزدیکان صاحب آب خوب خواهد شد
 20. و اگر بدون اجازه صاحب آب باشد ، یا او با دزدیدن آب یا آبی که شخصی متعلق به او نمی شناسد نوشیده است ، در این صورت او به اندازه نوشیدنش ضرر خواهد کرد ، یا غم و اندوه خود را درو خواهد کرد او آن را نوشیده است ، یا لازم است که کارهای خیر انجام دهد و برای نافرمانی قبلی خود برای شفای گناهان خود ، به خدا نزدیک شود.

هرکس در خواب آب زلال ببیند و در منطقه خاصی آب فراوان داشته باشد ، عدالت حاکم است و قیمت ارزان در آن منطقه حاکم است و دیدن جویدن آب نشانگر خستگی و زحمت در زندگی است.
و هرکس در خواب ببیند که از آب پاک و خالص نوشیده است ، این ایمنی از دشمن است و یک سال خیر برای خواب بیننده است ، و اگر در خواب ببیند که بیشتر از آب بیدار آب می نوشد ، سپس رویا نشان دهنده طول عمر است.
و هرکسی که می دید در لیوان آب می دهد ، تعبیر این خواب یا دیدن برای پسر بود.
و هر که ببیند در خواب یا در خواب آب گرم می نوشد ، این نشانه نگرانی ، اندوه و سختی است.
و هرکس در خواب ببیند که در آب است ، این به نگرانی ، پریشانی و گرفتاری تعبیر می شود ، و هر که ببیند ظرفی با آب پاک و خالص دارد ، همان پول ارثی است.
و هرکس در خواب ببیند یا در خواب ببیند که دارد آب می کشد ، پس یکی از کسانی است که با دروغ در میان مردم جستجو می کند و دیدن آب راکد نشان از حبس و زندان است و آب باطل زندگی بدبختی است.
و هرکس در خواب ببیند که در روز از آب گرم استفاده می کند ، این به عذاب یا مجازات تعبیر می شود ، و اگر در شب استفاده شود ، این ترس از جن است.
تعبیر خواب رویا درباره نوشیدن آب توسط نبولسی: هرکس در خواب ببیند که از آب شفاف فراوان و آب جویده نوشیده است ، نشانگر شدت زحمت در زندگی است و نوشیدن از آن نیز از نظر دشمن ایمنی است و برای نوشنده آن سالی پربار است. ، و اگر او در خواب بیش از آب بیدار آب بنوشد ، این نشان دهنده یک عمر طولانی است ، و تعبیر خواب در خواب نوشیدن آب توسط ابن شاهین: هر که از آب مطلق بنوشد ، این یک زندگی خوب است و او چشم انداز خوب و سودمند است و اگر مملو از آن باشد ، مخالف آن است و گفته شد که آب گرم ضعف و اندوه است.

تعبیر خواب درباره نوشیدن آب و سیر نشدن – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=3HHFOWOISys

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا