تعبیر خواب درباره خروج شیر از پستان و دیدن سینه مرد در خواب

تعبیر خواب بیرون آمدن شیر از یک پستان برای یک زن باردار ، برای یک زن مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن مطلقه ، خواه به وفور از پستان چپ یا راست باشد.

تعبیر شیر خارج شدن از سینه در خواب

  1. گوستاو هیندمن-میلر می گوید: اگر دختری در خواب ببیند که پستانهایش زخم شده است ، این پیش بینی می کند که برخی از پریشانی ها او را تهدید می کند. اگر او را خاک آلود یا کوچک ببیند ، ناامیدی زیادی در عشق خواهد داشت و بسیاری از رقابت ها او را عصبانی می کند. اگر سینه های او تاریک و ضخیم باشد ، به زودی ثروت خواهد داشت و شیر خارج شده از پستان به معنای سلامتی او است و نشانگر رسیدن به خیر و به دست آوردن ثروت خوب است.

  2. تعبیر شیر خارج شدن از سینه در خواب

  3. کتاب منتسب به ابن سیرین می گوید ، و گفته شد اگر مردی در پستانهای خود شیر می دید ، اگر مجرد بود ، ازدواج می کرد و از او متولد می شد ، و اگر فقیر بود ، به سمت چپ خود نشان می داد ، و اگر او یک مرد جوان بود ، او عمر طولانی خود را نشان داد. و رفتن پول او و باکره اگر او را ببیند نشان دهنده عروسی او است ، و دختر جوان اگر او را ببیند نشان دهنده مرگ او است ، و طول سینه های مرد تا زمانی که او به سینه او برخورد کرد دلیل بر هوی و هوس بدون تأیید خداوند متعال است و گفته شد که این گواهی بر مرگ کودکان است. بسیار ناراحت کننده است ، برای زنان در هنگام ناراحتی سینه های خود را می کشند و آنها را خراش می دهند

توضیحات شیری که از پستان خارج می شود – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا