تعبیر فرنی در خواب رویایی در مورد خوردن فرنی در خواب

دیدن فرنی بشقاب فرنی ، غذا برای زن مجرد ، برای زن متاهل ، برای زن باردار ، پخت و پز ، غذا خوردن ، خرید از رستوران و موارد دیگر برای ابن سیرین ، نبولسی و امام صادق

تعبیر فرنی در خواب

سودا در خواب زندگی ، معیشت ، درآمد و کار یک مرد است
اگر او کاسه ای پر از فرنی یا چربی ببیند ، این یک جهان گسترده است
و اگر کاسه ای ببیند که از آن فرنی می خورد ، پس به همان اندازه که از آن خورد ، جان خود را از دست داده و زندگی او به همان اندازه مانده است.
اگر مقدار زیادی فرنی چربی بخورید ، حالتی با مزایای برابر با مقدار چربی است و اگر بدون چربی باشد ، حالتی بدون فایده است
اگر ببیند که یک کاسه فرنی با چربی زیادی در پیش دارد و آماده خوردن آن نیست ، پس پول جمع می کند و شخص دیگری آن را می خورد.
اگر خواب ببیند از ترس اینکه از بین برود ، غذا نمی خورد ، نعمت های زیادی خواهد داشت و زندگی خوبی دارد و می ترسد که بمیرد
اگر فرنی بدون چربی و ناخوشایند ببیند و همه را بخورد تا وقتی که از آن استراحت کند ، آرزو می کند که از دست و فقر بمیرد.
و اگر فرنی از سرکه بدون گوشت است ، پس این یک کار صاف و پاک از محلول تقوایی است
و اگر بدون چربی باشد ، کاردستی حقیر است
و اگر فرنی با گوشت هفت درست شود ، پس ولایت بر قوم ناعادل و ناعادل با نفرت ، ترس و عظمت است.
اگر حاوی چربی باشد ، زندگی و منفعت حرام است. اگر مرد تاجر باشد ، رفتار او با افراد ناعادلانه ناعادلانه است.
و اگر کارگر باشند ، درآمدشان حرام است و اگر بدون چربی باشد ، فایده ای ندارد و توهم در آن وارد می شود.
اگر فرنی با گوشت یک سگ ساخته شده باشد ، این یک دولت ناپسند ، تجارت ناپسند و درآمد ناپسند با افراد احمق است.
اگر با چربی باشد ، پول حرام است
و اگر بدون چربی باشد ، یک سود متوسط ​​، فقر و محرومیت است
و اگر تمام فرنی تمام باشد ، در آن فقر ، تحقیر و محرومیت می میرد.
اگر ببیند که از غرفه ای فرنی می خورد ، این کار یک کار زشت و بی فایده است.

هرکس در خواب ببیند که فرنی می خورد ، حال او خوب خواهد شد و هرکسی که ببیند در بشقاب غذا می خورد و آنچه در آن است را جذب می کند ، زندگی او تمام شده است و اگر چیزی از آن باقی مانده باشد ، زندگی او به همان اندازه باقی خواهد ماند.
و هر کس که خواب ببیند کاسه ای یا انگشتانش را لیس می زند ، او را دفن می کنند و زمانش فرا رسیده است ، و هر کسی که می بیند غذا می جوید یا آدامس می جوید ، در مورد چیزی زیاد صحبت می کند
و هرکس در خواب ببیند که در یک میز غذا می خورد ، پس از آن نیکوکاری و رزق و روزی می یابد.
و گفته شد که هرکس دید که او در یک میز است ازدواج کرد ، و اگر نزد او غذا نمی خورد ، او باکره بود
و هرکس در خواب ببیند که غذای موجود در دست خود را با غذای دیگران از گیاهان زمین جایگزین می کند ، فقیر خواهد شد و به سمت ذلت و بدبختی پیش می رود.

فرنی ، زیرا با روزی خوب تعبیر می شود ، هنگامی که از پیامبر صلی الله علیه و آله گزارش شد که او فرنی را دوست دارد و گفت: برتری عایشه بر سایر ملت مانند برتری فرنی است. بیش از غذا

فرنی از آبگوشت در خواب ، که با گوشت سگ پخته می شود ، نشان دهنده وضعیت رذیله بر مردم احمق ، یا تجارت رذیلانه ، یا صنعتی با افراد احمق است.
اگر خواب ببیند که تمام فرنی را خورده است ، پس از آن بی آبرویی و فقر می میرد
و اگر فرنی از خورش شیرهای وحشی است ، پس با مردم تاریکی و حیله گری نسبت به پول ممنوع آشنا است
به طور خلاصه ، فرنی اساساً زندگی ، درآمد ، معیشت و مزایای یک مرد است که به میزان چربی آن و با توجه به ماده گوشت آن مجاز و ممنوع است.

تعبیر خوردن غذا در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا