تفسیر دیدن ادرار با جزئیات

تعبیر دیدن ادرار در خواب

تعبیر دیدن ادرار در خواب

تفسیر دید ادرار با جزئیات ، شکی نیست که ادرار نشانه اضطراب است. اگر در خواب معنای آن ، بوی آن و جای آن باشد ، از ناپاکی است ، و اگر حتی یکی از نزدیکان را ببیند او کسی است که این کار را انجام می دهد ، و این رویا معانی مختلفی دارد ، از جمله آنچه حامل خیر و شر است. و علم تعبیر خواب شامل یکی از جملاتی است که نشان می دهد رویا مخالف واقعیت است ، به این معنی که هر شر در خواب شر است ، اما ممکن است بسیاری از خوبی ها را نیز به همراه داشته باشد.

1 تعبیر دیدن ادرار در خواب بر حسب موارد: 2 تعبیر دید ادرار توسط ابن سیرین از نظر آنچه که موجب شر و خوبی است: 3 تعبیر دیدن ادرار در خواب برای یک زن متاهل: 4 تعبیر دیدن ادرار در خواب برای یک دختر مجرد: 5 تعبیر دیدن ادرار در خواب برای یک فرد متاهل: 6 خوب در تعبیر دیدن ادرار در خواب:

تعبیر دیدن ادرار در خواب با توجه به موارد:

 1. اگر شخصی در خواب ببیند که روی شی یا چیز خاصی که در آن علاقه دارد ادرار می کند ، این نشان می دهد که فرد در خانه ، پول و کار خود ضرر بزرگی خواهد دید.
 2. اگر در طول خواب شخصی دید خون در ادرار مانند ادرار خون وجود دارد ، این نشان دهنده این است که مرد با زنی که بر او حرام است رابطه برقرار می کند و رابطه با او جایز نیست.
 3. و اگر شخصی ببیند که در مقابل دیگران ادرار می کند ، و بوی بدی از ادرار او خارج می شود ، این نشانه آن است که آن شخص در معرض یک مصیبت بزرگ و رسوایی قرار خواهد گرفت که صحبت از آن خواهد بود مردم.
 4. و اگر بیند که در حالت ایستاده و نشسته ادرار می کند ، البته این نشانگر اسراف و تبذیر و آسیب رساندن به تمام داشته های او است.

همچنین بخوانید: تعبیر ادرار در خواب و معنی آن

تفسیر بینایی ادرار ابن سیرین از نظر شر و خوبی که حمل می کند:

 • ابن سیرین گفت: دیدن ادرار كردن شخصی هنگام خواب در یك محل خاص یا یكی از نزدیكان وی ادرار كردن در خواب است ، این نشان می دهد كه این شخص با یكی از زنان از همان محل ازدواج خواهد كرد.
 • اگر مردی در مسجد خود را در حال ادرار ببیند ، این نشان می دهد که او کار زشتی انجام داده است و این مرد پسری صالح خواهد داشت که جایگاه بزرگی در جامعه خواهد داشت و مردم از او بهره مند می شوند و به او احترام می گذارند.
 • شر در تعبیر دیدن ادرار در خواب:
  1. هرکس ببیند شخصی به او ادرار می کند ، هشداری را نسبت به توهین نظر به این شخص نشان می دهد.
  2. ابن سیرین همچنین گفت: شخصی که می بیند هنگام خواب ادرار می کند ، اما اتفاقی افتاده است که باعث می شود نفس خود را حفظ کند و ادرار خود را تمام نکرده است. یا از دست دادن ، و همچنین می تواند نشان دهنده نجات از مشغله ها و مشکلات او باشد.
  3. و اگر شخصی در یکی از مکانها او را در حال ادرار ببیند ، شخص دیگری می آید و با او در همان مکان ادرار می کند تا زمانی که ادرار مخلوط می شود ، این نشان می دهد که مخلوط نسب ممنوع بین دو نفر است ، و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر دیدن ادرار در خواب برای یک مرد متاهل:

  اگر فرد متاهل در خواب خواب ببیند که در خواب ادرار می کند ، این نشان دهنده خوبی است ، زیرا نشان می دهد که این فرد هزینه زیادی را صرف خواهد کرد و این چیز برای او سود و پول زیادی به همراه خواهد داشت.

  تعبیر دیدن ادرار در خواب برای یک دختر مجرد:

  مفسران و روانشناسان می گویند اگر یک دختر یا مرد جوانی که زن مجرد نامیده می شود این بینایی را ببیند ، این نشان می دهد کسی که در خواب می بیند روی لباسش یا روی لباس اتاقش ادرار می کند ، این نشانگر آن است که این شخص او با دختری زیبا ، خوش سیما و ظاهری ازدواج خواهد کرد و در مورد دختر ، او با جوانی خوش خلق ازدواج خواهد کرد که در او از خدا می ترسد و برای خوشبختی و رضایت او کار می کند.

  تعبیر دیدن ادرار در خواب برای یک مرد متاهل:

  اگر کسی که این خواب را می بیند زن یا مردی متاهل باشد ، این نشان می دهد که آنها در طول ازدواج فرزندی نداشته اند و این بینش دلیل و خوبی از طرف خدا برای نیکی گذشته و تأمین فرزندان خوب و خوب است. برای آینده بسیار نزدیک ، به قدرت و قدرت خدا.

  همچنین نگاه کنید به: تعبیر دیدن مدفوع در خواب و معنی آن

  خوبی در تعبیر دیدن ادرار در خواب:

  1. دانشمندان و مفسران اظهار داشته اند: مردی که می بیند در یک مکان خاص ادرار می کند و او را در واقعیت می شناسد ، بیانگر این است که از همان محل با زنی ازدواج خواهد کرد.
  2. شاید دفع ادرار یک مرد متاهل بیانگر این باشد که وی هزینه های زیادی را برای کاری هزینه خواهد کرد که منجر به بازگشت سود ، سود و بازدهی فراوان برای وی خواهد شد.
  3. و هرکس ببیند که در چاه آب ادرار می کند ، به این معنی است که پولی که به دست آورده حلال و پاک از ظن است و برکت دارد.
  4. و اگر مردی در عبادتگاه یا سجاده نماز ادرار کند ، نشان می دهد که پسری نافرمان و نامعتبر به دنیا خواهد آورد ، سپس شرایط او را برطرف کرده و مورد توجه مردم قرار گیرد و از آنها بهره مند شود.
  5. و هرکس ببیند که او بر یکی از کتابهای مقدس ، امان خدا ، ادرار می کند ، مانند تورات ، انجیل و کتاب صریح ، این نشان می دهد که او فرزندانی خواهد داشت که حفظ او از کتاب خدا خواهند بود.
  6. و اگر ببیند که نفس خود را نگه داشته و گاهی ادرار می کند و بقیه را نیز دریغ می کند ، این نشان دهنده از دست دادن پول او است.
  7. و اگر ببیند که ادرار می کند و افرادی هستند که این ادرار را با لباس خود پاک می کنند ، این نشان می دهد که او یک پسر نر به دنیا آورده است که به نفع مردم خواهد بود و رهبر آنها خواهد بود و آنها پیروان او هستند.
  8. و اگر در خواب ببیند که ادرار می کند و شخصی که او را می شناسد آن را می نوشد ، این نشان می دهد که پول نظر برای این شخص هزینه شده است.
  9. و هرکس ببیند که او آتش ادرار می کند ، این نشانه ای است و بشارت می دهد که فرزندان دارای اقتدار ، اعتبار و خوش شانسی خواهد داشت.
  10. و هرکس ببیند که در لباسش ادرار می کند ، آن وقت بشارت ازدواج با مجرد است و خدا بهتر می داند.

  شاید برایتان جالب باشد: تعبیر خواب تکراری (خواب تکراری) و راه خلاص شدن از آن

  اینگونه است که به پایان مقاله رسیدیم و تکرار خواهیم کرد که علم تعبیر خواب شامل یکی از جملاتی است که نشان می دهد رویا مخالف واقعیت است ، به این معنی که هر شر در خواب شر نیست ، اما ممکن است همچنین بسیاری از خوبی ها را حمل می کند. و این تعبیر بود و خدا بالاتر است و بهترین می داند.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا