تعبیر دیدن موم در خواب

تعبیر دیدن موم در خواب

تعبیر دیدن موم در خواب از طریق وب سایت دیدگاه roy2a.com ، بوی آن از ماده ای چرب جامد ساخته شده و با گرم شدن ذوب می شود و از موم در بسیاری از موارد مهم ، مناسبت ها و روزهای تولد و عبادتگاه ها مانند کلیساها ، و اشکال و رنگهای مختلف و همچنین بوهای خوب وجود دارد ، همانطور که برای دیدن موم در خواب ، این نشانه های مختلفی دارد که ما امروز به شما ارائه خواهیم داد ، که توسط دانشمندان بزرگ تعبیر خواب مانند ابن سیرین آورده شده است ، النابلسی ، امام صادق و ابن شاهین ، پس ما را دنبال کنید.

تعبیر دیدن موم در خواب

 • دیدن شمع های نسوخته در خواب ، نشانه نگرانی و اندوه است.
 • دیدن شمع های نسوخته در خواب بیانگر آن است که فرد بیننده خواب از تنهایی و پوچی عاطفی رنج می برد.
 • دیدن تعدادی شمع سوزان در خواب بیانگر رزق و روزی و منابع قانونی تأمین معاش است.
 • دیدن شمع در خواب بیانگر حضور افراد حسود در اطراف فرد بیننده خواب است.
 • همانطور که برای دیدن شمعدان در خواب ، این خبر خوشحال کننده ، شادی و خوشبختی خوب است.
 • شمع های رنگی در خواب بیانگر خوشبختی ، شادی و رفع نگرانی ها و مشکلات است.
 • موم نسوخته در خواب بینایی بد است که بیانگر یک اتفاق بد یا مرگ یک فرد نزدیک است.
 • همچنین نگاه کنید به: تعبیر دیدن ابرو در خواب

  تعبیر دیدن موم در خواب توسط ابن سیرین

 • ابن سیرین درباره دیدن شمع در خواب می گوید ، دید خوبی که معنای خوب و خوب بسیاری در زندگی بیننده دارد.
 • شمع سوزی در خواب نشان دهنده سلامتی و عمر طولانی است.
 • دیدن بسیاری از شمع های روشن در خواب ، نشانه شادی ، خوشبختی و موفقیت است.
 • دیدن شمع های معطر در خواب نیز نشان دهنده دستیابی به اهداف ، موفقیت و موفقیت در آنچه بیننده خواب در زندگی خود می خواهد است.
 • خاموش کردن موم در خواب خوب نیست ، و پیش بینی غم و اندوه و موانعی برای رسیدن به خواب بیننده است ، بنابراین او باید مراقب باشد.
 • همچنین نگاه کنید به: تعبیر دیدن عسل در خواب

  تعبیر دیدن موم در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن شمع های سوخته در خواب یک زن مجرد بیانگر این است که او عاشق زندگی است ، انرژی و امید پایدار دارد ، اهداف خود را دنبال می کند و شور و اشتیاق شدیدی دارد.
 • دیدن شمع های سوخته در خواب یک زن مجرد نشان می دهد که او به آرزوها و آرزوهایی که آرزو می کند در زندگی خود خواهد رسید.
 • خرید سمعک در خواب یک فرد علامت نزدیک شدن به مناسبت خوش خود ، مانند نامزدی یا شنیدن خبرهای خوب است.
 • موم رنگی در رویای یک زن مجرد نشان دهنده یک زندگی احساسی موفق است که او زندگی خواهد کرد و به امید خدا با ازدواج پایان می یابد.
 • تعبیر دیدن موم در خواب برای یک زن متاهل

 • دیدن یک شمع روشن در خانه برای یک زن متاهل نشانه خوشبختی و خوشی است که او بزودی در خانه و در کنار خانواده شاهد آن خواهد بود.
 • دیدن یک زن متاهل که در خواب برای روشنایی همسرش شمع روشن می کند ، بیانگر این است که وی شاهد موفقیت و موفقیت در شغل یا شغل خود خواهد بود که باعث خوشبختی و خوشبختی آنها خواهد شد.
 • خاموش كردن شمع در خواب زن متاهل نشانگر مشكلات و اختلاف نظرهاي او و همسرش است.
 • اگر شوهر در خواب به همسرش شمع هدیه دهد ، این نشان دهنده رابطه دوستی ، عشق و علاقه بین آنها است.
 • همچنین نگاه کنید به: تعبیر دیدن از بین بردن موهای صورت در خواب

  تعبیر دیدن موم در خواب برای یک زن باردار

 • سوزاندن موم در خواب یک زن باردار نشانگر مرد بودن جنین وی است.
 • و اما دیدن موم نسوخته برای یک زن باردار در خواب ، این نشانه این است که او یک دختر ماده به دنیا خواهد آورد ، و خدا بهتر می داند.
 • ما از دیدن سایت پذیرایی رویای شما درباره “تعبیر دیدن موم” از طریق نظرات خوشحال هستیم و تیم خواب رویای شما را تعبیر می کنند ، به شما پاسخ می دهند و با شما ارتباط برقرار می کنند

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا