تعبیر دیدن قایقرانی در خواب یا خواب

تعبیر دیدن قایقرانی در خواب

اگر خواب ببینید در آبهای آرام قایقرانی می کنید ، تعبیر آن این است که به راحتی می توانید به لذت ها و لذت ها برسید و از خطر فقر و هر چیزی که باعث ناراحتی و بدبختی می شود مصون باشید.

اگر در یک کشتی کوچک در حال قایقرانی هستید ، بدانید که آرزوها و آرزوهای شما از توانایی شما در نگهداری و نگهداری آنها فراتر نخواهد رفت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا