تعبیر دیدن انگشت شست در خواب

تعبیر دیدن انگشت شست در خواب

دیدن یک انگشت شست در خواب به این معنی است که به نفع شخصی حیله گر و زیرک دست خواهید یافت و آینده و شانس شما تضمین نمی شود.

اگر انگشت شست شما زخمی یا زخم شده باشد ، در تجارت بازنده خواهید شد و به صمیمیت دوستان خود پی خواهید برد.

اگر می بینید که بدون انگشت شست هستید ، پس تعبیر او فقر و تنهایی است.

و اگر انگشت شست شما بسیار کوچک باشد ، مدتی از لذت ها لذت خواهید برد.

و اگر او بسیار پیر باشد ، ظهور و موفقیت شما سریع خواهد بود.

انگشت شست کثیف در خواب به معنای تحقق خواسته ها و جاه طلبی های فراموش شده است.

اگر ناخن انگشت شست بیش از حد طولانی باشد ، در پی لذت های عجیب و غریب به دردسر و مشکلات می افتید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا