تعبیر دیدن چیزی برهنه در خواب

تعبیر دیدن چیزی برهنه در خواب

خواب کوه بی ثمر یا تپه ای بایر نشانگر قحطی و رنج به اشکال مختلف است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا