تعبیر دیدن چشمی در خواب

تعبیر دیدن چشمی در خواب

دیدن در خواب شخصی با چشم بند به این معنی است که افراد ناخوشایند برای شما دردسر ایجاد می کنند.

اگر مردی در خواب ببیند که دوست دختر وی یا دختر زیبا دیگری با بی اعتنایی به او نگاه می کند ، این امر پیشگویی می کند که دویدن وی به دنبال زنان ، او را نابود و نابود خواهد کرد.

اگر خانمی این خواب را ببیند ، اما با مردان دیگر ، این بدان معنی است که اعتبار او به خطر می افتد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا