تعبیر دیدن خواهر ناتنی در خواب

تعبیر دیدن خواهر ناتنی در خواب

دیدن یک خواهر ناتنی در خواب بیانگر این است که نگرانی و اضطراب شما را آزار می دهد.

خواهر ناتنی ، یعنی بدون مادر و پدر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا