تعبیر دیدن اختراع در خواب

تعبیر دیدن اختراع در خواب

اگر خواب یک اختراع را در سر می پرورانید ، این پیشگویی می کند که در یک کار منحصر به فرد قانونی حل خواهید کرد ، و نام شما به افتخار افزوده خواهد شد.

اگر در خواب ببینید که چیزی را اختراع می کنید یا احساس می کنید به برخی اختراعات علاقه مند هستید ، این بدان معنی است که شما آرزوی ثروت دارید ، آرزوی ثروت دارید و در پروژه های خود موفق خواهید بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا