تعبیر دیدن تحقیر در خواب

تعبیر دیدن تحقیر در خواب

اگر در خواب ببینید که هر شخص یا دوستی را نادیده می گیرید یا آن را تحقیر می کنید ، این بدان معناست که به دلیل ذات بی نظیر و درشت خود بیهوده به دنبال رسیدن به خوشبختی هستید.

و اگر در خواب دیدید که شخصی شما را دست کم گرفته است ، تعبیر او این است که از وضعیت اسفناک خود ابراز ناراحتی کرده و غمگین خواهید شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا