تعبیر دیدن بانجو در خواب

تعبیر دیدن بانجو در خواب

اگر خواب یک باندجو دارید ، این نشان می دهد که از تفریحات شاد لذت خواهید برد.

اگر یک سیاهپوست را در حال پخش بانجو مشاهده کردید ، این نشان می دهد که نگرانی های کمی خواهید داشت ، اما برای مدتی از شما رنجیده نخواهید شد. ………………………….

اگر دختری مشروبات الکلی را ببیند ، این پیش بینی می کند که در سرگرمی مورد انتظار شکست خواهد خورد. سو her تفاهمی بین او و معشوق پیش خواهد آمد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا